Collectieve ziektekostenverzekering

Het is belangrijk om u goed te verzekeren tegen ziektekosten. Daarom hebben de gemeente Terneuzen en CZ een overeenkomst afgesloten. De overeenkomst houdt in dat inwoners van de gemeente Terneuzen een basisverzekering en een aanvullende zorgverzekering af kunnen sluiten voor een lagere premie.

Voorwaarden

Aan deze collectieve ziektekostenverzekering zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • het (gezamenlijk) inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de geldende toepasselijke bijstandsnorm;
  • het vermogen mag niet groter zijn dan de vermogensgrens.
Premiebedrag

De premiebedragen vindt u op de website www.gezondverzekerd.nl. Ook alle overzichten van de vergoedingen vindt u hier terug. De gemeente betaalt €39,08 per maand mee aan uw aanvullende ziektekostenverzekering. Let op, dit geldt alleen voor een aanvullende verzekering. Dus niet als u enkel de basisverzekering hebt. Voor het vooruit betalen van het Eigen Risico kunt u een betalingsregeling afspreken met CZ. Het bedrag dat u niet opmaakt krijgt u achteraf terug. Kinderen tot 18 jaar verzekert CZ gratis mee.

De bijzondere bijstand en kortingen worden maandelijks rechtstreeks verrekend met CZ.

Aanvragen

Wilt u deelnemen aan deze collectieve verzekering? Meld u dan aan via www.gezondverzekerd.nl.

Bent u al bij een andere organisatie verzekerd? Dan kunt u met ingang van het volgende kalenderjaar deelnemen. Als u dit wilt, kunt u zich voor 1 november aanmelden bij CZ. CZ verzorgt de afmelding bij uw huidige zorgverzekeraar.

Inleveren gegevens via de Ockto-app

De gemeente Terneuzen maakt gebruik van de Ockto-app voor de aanvullende collectieve zorgverzekering via CZ. Via de Ockto-app kunt u eenvoudig inkomensgegevens opsturen voor het onderzoek van uw financiële situatie voor de aanvullende collectieve zorgverzekering via CZ. Hierdoor bent u minder tijd kwijt met het opsturen van informatie. De gemeente kan uw gegevens sneller onderzoeken en een besluit nemen.

Is de Ockto-app wel veilig?

Ockto is een app voor het veilig verzamelen en delen van persoonlijke gegevens. U bepaalt zelf of u de opgehaalde informatie wilt doorsturen aan de gemeente. Zodra u de informatie hebt doorgegeven aan de gemeente, blijft er geen informatie bewaard in de Ockto-app.

De gegevens die u via Ockto deelt met de gemeente, zijn uw eigen gegevens die staan in MijnOverheid.nl, MijnBelastingdienst.nl en MijnUWV.nl. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar door in te loggen met uw DigiD.

Meer informatie over de Ockto-app leest u op https://onderzoek.gezondverzekerd.nl

U vindt de Ockto-app in de App Store of in Google Play.