Jodiumtabletten als bescherming bij kernongeval

Bij een kernongeval kan de overheid de instructie geven om jodiumtabletten in te nemen.

Werking jodiumtabletten

Jodiumtabletten (kaliumjodide) bieden bescherming tegen radioactief jodium dat bij een kernongeval kan vrijkomen. Radioactief jodium kan via de luchtwegen of via besmet voedsel in het lichaam terechtkomen en op termijn schildklierkanker veroorzaken.

Jodiumtabletten zijn nuttig voor kinderen en volwassenen van 40 jaar en jonger. Bij mensen boven de 40 jaar is de kans op het krijgen van schildklierkanker door straling heel klein en wegen de positieve gevolgen van het innemen van een jodiumtablet niet op tegen de mogelijke bijwerkingen. Volwassenen boven de 40 jaar wordt het  dan ook afgeraden om jodiumtabletten in te nemen.

Verspreiding jodiumtabletten in 2021

Alle inwoners tot 40 jaar in de gemeente Terneuzen krijgen in juli 2021 jodiumtabletten thuisgestuurd. Bij vijf of meer personen binnen die leeftijdscategorie per huishouden, worden er twee doosjes tabletten verstuurd naar dat adres. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verzorgt de verzending. Deze groep inwoners heeft in 2013 ook al jodiumtabletten gehad. Omdat de houdbaarheidsdatum daarvan bijna verstreken is, verstuurt het ministerie binnenkort nieuwe tabletten. De oude jodiumtabletten kunt u inleveren bij uw apotheek of bij de milieustraat van de gemeente.

Geen jodiumtabletten in huis?

Bent u jonger dan 40 jaar, inwoner van Terneuzen en heeft u geen tabletten ontvangen? U kunt dan terecht bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen. Wij zorgen ook voor de uitgifte van de jodiumtabletten aan nieuwe inwoners (tot 40 jaar), zwangere vrouwen en pasgeborenen. Dit is georganiseerd in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio en het ministerie van VWS.

Let op!

Let op: Neem niet op eigen initiatief een jodiumtablet in. Een jodiumtablet heeft uitsluitend een beschermende werking wanneer deze op het juiste moment wordt ingenomen. Volg hierbij de instructies op van de overheid.

Meer weten?

Informatie over de verspreiding en het gebruik van jodiumtabletten staat op: www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl. Heeft u daarna nog vragen? Bel dan met de Rijksoverheid op telefoonnummer 1400. Wilt u weten wat de overheid doet bij een nucleair incident? Of wat u kunt doen om u voor te bereiden? Kijk dan op de website www.zeelandveilig.nl/gevaren/nucleair-incident.