Kinderburgemeester en kinderwethouders

Gemeente Terneuzen heeft vanaf oktober 2023 een kindercollege. Een kinderburgemeester en twee kinderwethouders staan de burgemeester bij tijdens evenementen. Leerlingen van groep 7 woonachtig in de gemeente Terneuzen kunnen zich in september aanmelden voor het kindercollege.

Wat doet het kindercollege?

De gemeente Terneuzen zoekt kinderen die graag willen bijdragen door hun aanwezigheid aan grote en kleine activiteiten in onze gemeente. Zij weten goed wat er speelt in hun buurt of op school en kunnen hier over in gesprek met de burgemeester of wethouders. Zoals het een echt college betaamt, laten zij zich zien in hele gemeente Terneuzen en voeren zij belangrijke taken uit.
Het kindercollege bestaat uit een kinderburgemeester en twee kinderwethouders. Samen zijn zij aanwezig bij activiteiten, zoals bijvoorbeeld de ontvangst van Sinterklaas, dodenherdenking of het openen van een speeltuin. De kinderburgemeester is de stem namens alle kinderen in de gemeente Terneuzen, praat met mensen die belangrijke beslissingen nemen en vraagt aandacht voor onderwerpen die ertoe doen, zoals pesten, klimaat en bewegen. De leden van het kindercollege bedenken samen met andere kinderen ideeën en helpen en adviseren de gemeente hierover. Het kindercollege wordt benoemd voor 1 jaar, dat betekent dat we in september 2024 een nieuw kindercollege kiezen en afscheid nemen van het eerste kindercollege.

De burgemeester: “Kinderen en jongeren zijn de toekomst van de gemeente. Het kindercollege is een van de acties die we ondernemen om aan de slag te gaan met jongerenparticipatie. Kinderen en jongeren betrekken bij de samenleving en de democratie is nu eenmaal belangrijk om aan duurzame oplossingen te werken.” Elke maand is het kindercollege betrokken bij een activiteit of evenement waar ook de burgemeester en/of wethouders zijn.

Activiteiten

Dit zijn activiteiten waar we het kindercollege waarschijnlijk bij willen betrekken.

Maand Activiteit
Oktober Benoemen kindercollege
November Bijwonen raadsvergadering
December Sinterklaasintocht
Januari Nieuwjaarsconcert
Februari Carnaval sleutel overhandigen
Maart NL doet
April Koningsdag
Mei 4 mei, Speelstad Terneuzen
Juni Foodtruckfestival/opening speeltuin/buitenspeeldag
Juli Zomervakantie
Augustus Veilig weer naar school VVN activiteit
September Burendag

 

Aanmelden

Enthousiaste leerlingen die weten wat er speelt in hun buurt en op school en het leuk vinden om bij heel diverse evenementen (aanwezig) te zijn, kunnen zich tot 21 september aanmelden door middel van een opdracht. Uit de inzendingen nodigen wij aantal kinderen uit die zich mogen voorstellen op het stadhuis. Daarvan kiezen we drie kinderen voor het eerste kindercollege van de gemeente Terneuzen. Overleg natuurlijk wel met je ouder(s)/verzorger(s) of jij je mag aanmelden.

De opdracht

Schrijf een brief of maak een knutselwerk, filmpje, fotoreportage of iets anders over een onderwerp waar de gemeente iets mee moet doen. Zet erbij waarom je dit belangrijk vindt en waarom jij het best kunt praten namens alle kinderen van de gemeente Terneuzen. De opdracht stuur je op via e-mail naar j.borgmeijer@terneuzen.nl of per post naar Jozien Borgmeijer, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen.