Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is onmisbaar in de gemeente Terneuzen. Als vrijwilliger heeft u een duidelijke rol en functie in de lokale gemeenschap.
Via het vrijwilligerswerk kunt u zich inzetten voor uw buurt. Het is een manier om iets terug te doen voor uw omgeving. Bovendien kunt u zich via het vrijwilligerswerk verder ontplooien en in contact komen met allerlei mensen.

Wilt u ook uw steentje bijdragen als vrijwilliger, dan kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met aan-z.

Ondersteuning vrijwilligers

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die zich richten op kwetsbare mensen in de thuissituatie, kunnen voor inzet en ondersteuning terecht bij aan-z. Ook vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op het terrein van het jeugd- en jongerenwerk kunnen zich voor ondersteuning wenden tot aan-z.

Verzekering vrijwilligers

De gemeente heeft per 1 februari 2009 twee collectieve vrijwilligersverzekeringen afgesloten. Uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt namelijk dat vrijwilligers vaak niet goed zijn verzekerd. De verzekering is een soort vangnet voor de vrijwilliger, een zogeheten secundaire dekking. Een vrijwilliger is in dit kader iemand die 'in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werk verricht voor anderen waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend'. Overigens heeft een groot aantal gemeenten in Nederland inmiddels een dergelijke collectieve verzekering afgesloten.

Wie valt onder de verzekering?

De vrijwilligerspolis is een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers binnen de gemeente Terneuzen. Dit zijn:

  • Vrijwilligers, degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten zijn: vrijwillige brandweer en vrijwillige politie.
  • Mantelzorgers.Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep door een persoon, minimaal 8 uur per week, wordt geboden aan een hulpbehoevende chronische zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.
    Omdat deze zorgtaken niet verricht worden voor een rechtspersoon kan de mantelzorger echter geen aanspraak maken op de dekking Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen.
  • Maatschappelijke stagiairs, degene die vanuit het lesprogramma van het voortgezet onderwijs een stage gaat verrichten waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
  • Mensen die in het kader van ‘Tegenprestatie’ vrijwilligerswerk doen.
Wat is niet verzekerd via de vrijwilligersverzekering?
  • Aansprakelijkheid voor het gebouw: denk bijvoorbeeld aan een dakpan die van een gebouw valt, bovenop het hoofd van een bezoeker. Of aan een bezoeker die in de kantine van de kapotte barkruk valt
  • Werkgeversaansprakelijkheid
  • Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers
  • Vereniging van Eigenaren (VvE). Het gaat hier om een privebelang, niet om een maatschappelijk belang.
Verzekeringspakket

Voor een overzicht van wat er in het verzekeringspakket zit kunt u het verzekeringsoverzicht (pdf-bestand) van Centraal Beheer raadplegen.

Schade... en dan?

De schadeprocedure is als volgt: de vrijwilliger of rechtspersoon stuurt het ingevulde schadeformulier (pdf-bestand, 82 KB) naar de gemeente. Voordat de gemeente de schadeclaim indient bij de verzekeraar, controleert de gemeente of het gaat om een melding in de zin van de Vrijwilligerspolis. Na de melding van de gemeente neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de vrijwilliger of organisatie. De schade wordt eveneens rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld.
De gemeente wordt op de hoogte gehouden over de afwikkeling van de schade.

Meer informatie en polisvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Centraal Beheer.