Studietoeslag

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Voor jongeren met een beperking is het vaak moeilijk om iets bij te verdienen omdat het volgen van een studie al een grote belasting is. Voor studenten met een beperking is er een studietoeslag. De studietoeslag is geen lening die u moet terugbetalen. U mag het geld gewoon houden en gebruiken waarvoor u wilt. Bijvoorbeeld voor kamerhuur of om uw studiebeurs te verlagen. Dan hoeft u minder geld te lenen en hebt u minder schuld.

Hoe kan ik studietoeslag aanvragen?

Om studietoeslag te kunnen aanvragen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Als u hieraan voldoet, kunt u via ons bijzondere bijstandsformulier de toeslag aanvragen. Via de knop 'Studietoeslag aanvragen' kunt u het formulier downloaden en daarna printen.

Heeft u geen bijstandsuitkering bij de gemeente Terneuzen? Vul dan ook het Inlichtingenformulier in. Via de knop 'Inlichtingenformulier' kunt u dit formulier downloaden en daarna printen. U mag het inlichtingenformulier draagkracht gebruiken als u geen bijstandsuitkering heeft, maar wel al eerder bijzondere bijstand heeft ontvangen. Deze eerdere aanvraag mag niet langer dan een jaar geleden zijn aangevraagd. Is het wel meer dan een jaar geleden? Gebruik dan het normale inlichtingenformulier.

Studietoeslag aanvragen

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier draagkracht
 

Hoogte toeslag

Studenten van vijftien jaar ontvangen € 98,58, zestienjarigen ontvangen € 113,36, zeventienjarigen € 129,79. Achttienjarigen ontvangen € 164,30, negentienjarigen € 197,15, twintigjarigen € 262,87 en studenten van eenentwintig jaar en ouder ontvangen € 328,59. Deze toeslag kent geen vermogenstoets.

Voorwaarden

  • u heeft medische structurele beperking(en) en daardoor geen mogelijkheid om naast uw studie te werken;
  • u ontvangt studiefinanciering, anders dan het leven lang studeren krediet, óf u ontvangt een tegemoetkoming op basis van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • u heeft geen recht op een Wajong uitkering;
  • u staat ingeschreven in de Basis Registratie Personen van de gemeente.