Inburgeren en Nederlands leren

Inburgeren

Inburgeren helpt u bij het leven in Nederland. Bij boodschappen doen, werken en omgaan met andere mensen. Dat gaat makkelijker als u de taal kent en als kennis heeft van de Nederlandse samenleving. Om in te burgeren moet u examen doen. De regels over inburgeren zijn in heel Nederland op dezelfde manier geregeld. Op de website inburgeren.nl staan alle regels uitgelegd.

Wel of niet inburgeren

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). In die brief staat of u verplicht bent om in te burgeren. In de brief staat ook wanneer u ingeburgerd moet zijn.

Op tijd inburgeren

Zorg ervoor dat u op tijd inburgert. U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Doet u dit niet op tijd? Dan kunt u een boete krijgen. Ook kan het gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Kosten

De inburgeringscursus en het inburgeringsexamen kosten geld. De inburgeringscursus en het inburgeringsexamen moet u zelf betalen. Bij DUO kunt u geld lenen voor de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen. Dat geld betaalt u later met rente terug aan DUO.

Nederlands leren

Niet iedereen die naar Nederland komt moet verplicht een inburgeringscursus doen. Bijvoorbeeld als u EU-onderdaan bent. U kunt dan wel een cursus Nederlands volgen bij u in de buurt. In de gemeente Terneuzen verwijzen wij u naar de volgende instanties:

  • Piblw
    Bij deze cursus is het mogelijk om een lening hiervoor aan te vragen via DUO

  • Scalda
    Bij Scalda kunt u ook terecht als u al Nederlander bent, maar graag beter wilt leren lezen en schrijven.

  • Gemeente Zelzate
    De cursussen in Belgie zijn goedkoper, maar u heeft dan geen recht op een lening via DUO. Daarnaast is er geen onderdeel 'Kennis van de Nederlandse samenleving' in deze cursuspakketten. 

Zoekt u naar een taalcursus en wilt weten of u hiervoor een lening kunt afsluiten bij  DUO? Dan kunt u dit vinden op blikopwerk.nl

Meer informatie