Inburgeren en Nederlands leren

Inburgeren helpt u bij het leven in Nederland. Bij boodschappen doen, werken en omgaan met andere mensen. Dat gaat makkelijker als u de taal kent en als kennis heeft van de Nederlandse samenleving. Om in te burgeren moet u examen doen. De regels over inburgeren zijn in heel Nederland op dezelfde manier geregeld. Op de website inburgeren.nl staan alle regels uitgelegd.

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). In die brief staat of u verplicht bent om in te burgeren. In de brief staat ook wanneer u ingeburgerd moet zijn.

Zorg ervoor dat u op tijd inburgert. U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Doet u dit niet op tijd? Dan kunt u een boete krijgen. Ook kan het gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Kosten

De inburgeringscursus en het inburgeringsexamen kosten geld. De inburgeringscursus en het inburgeringsexamen moet u zelf betalen. Bij DUO kunt u geld lenen voor de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen. Dat geld betaalt u later met rente terug aan DUO.

Voor asielgerechtigden wordt de lening van maximaal 10.000 euro kwijtgescholden bij het behalen van het examen.
Bij een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd is er een lening van maximaal 5.000 euro. Daarbij is altijd de verplichting om terug te betalen met rente aan DUO.

Nederlands leren

Niet iedereen die naar Nederland komt moet verplicht een inburgeringscursus doen. Bijvoorbeeld als u EU-onderdaan bent. U kunt dan wel een cursus Nederlands volgen bij u in de buurt. In de gemeente Terneuzen verwijzen wij u naar de volgende instanties:

  • Piblw Bij deze cursus is het mogelijk om een lening hiervoor aan te vragen via DUO (maximaal 5000,00 met de verplichting om terug te betalen)
  • Scalda Bij Scalda kunt u ook terecht als u al Nederlander bent, maar graag beter wilt leren lezen en schrijven.
  • Gemeente Zelzate De cursussen in Belgie zijn goedkoper, maar u heeft dan geen recht op een lening via DUO. Daarnaast is er geen onderdeel 'Kennis van de Nederlandse samenleving' in deze cursuspakketten.

Zoekt u naar een taalcursus en wilt weten of u hiervoor een lening kunt afsluiten bij  DUO? Dan kunt u dit vinden op blikopwerk.nl