Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. We kijken hierbij naar uw persoonlijke omstandigheden en financiele situatie.

Hoe kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

Om bijzondere bijstand te kunnen aanvragen moet u voldoen aan een aantal landelijke voorwaarden en aan een aantal voorwaarden van de gemeente. De voorwaarden van de gemeente staan op deze pagina onder het kopje ' Belangrijke voorwaarden'. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u via de knop 'Bijzondere bijstand aanvragen' het formulier downloaden en daarna printen. Nadat u de aanvraag heeft ingestuurd zal de gemeente Terneuzen deze aanvraag binnen acht weken afronden.

Heeft u geen bijstandsuitkering bij de gemeente Terneuzen? Vul dan ook het Inlichtingenformulier in. Via de knop 'Inlichtingenformulier' kunt u dit formulier downloaden en daarna printen. U mag het inlichtingenformulier draagkracht gebruiken als u geen bijstandsuitkering heeft, maar wel al eerder bijzondere bijstand heeft ontvangen. Deze eerdere aanvraag mag niet langer dan een jaar geleden zijn aangevraagd. Is het wel meer dan een jaar geleden? Gebruik dan het normale inlichtingenformulier.
 

Bijzondere bijstand aanvragen

Gratis Openbaar Vervoer aanvragen

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier draagkracht

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

 

Belangrijke voorwaarden

Als uw inkomen lager is dan 120% van de voor u toepasselijke uitkeringsnorm, dan kunt u in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand. In de tabel kunt u zien hoeveel uw inkomen maximaal per maand mag zijn.

Netto inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag (120% van de bijstandsnorm)

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand/Alleenstaande ouder € 1.540,60 € 1.710,91
Samenwonend/getrouwd € 2.200,85 € 2.318,78

(Normen januari 2024. Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. De gemeente rekent uit of u recht heeft op de vergoeding.)

Ook geldt de vermogensgrens. Dit betekent dat u niet meer vermogen mag hebben dan het onderstaande maximale bedrag. Uw vermogen is het totaal van uw bezit in geld en goederen.

Leefsituatie Maximaal vermogen
Gezamenlijke huishouding € 15.150,-
Alleenstaande ouder € 15.150,-
Alleenstaande € 7.575,-

 (Normen januari 2024)

Soorten bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand kunt u bij de gemeente Terneuzen aanvragen voor de volgende kosten:

 • Opvang peuterspeelzaal
 • Eigen bijdrage kinderopvang
 • Griffiekosten
 • Reiskosten
 • Maaltijden voor ouderen
 • Eerste maand huur en/of waarborgsom
 • De inrichting van uw woning

Voor de volgende soorten bijzondere bijstand komt u in aanmerking als uw inkomen gelijk is dan voor u geldende uitkeringsnorm:

 • Kosten bewindvoering
 • Eigen bijdrage rechtsbijstand
Minima reisproduct

Als u een laag inkomen heeft is het mogelijk om een aanvraag te doen voor gratis openbaar vervoer. Gebruik de knop 'Gratis Openbaar Vervoer aanvragen' om het aanvraagformulier te downloaden en te printen.

Wanneer uw inkomen niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm en uw vermogen onder de vermogensgrens ligt, dan komt u in aanmerking voor het minima reisproduct van Connexxion.

Met dit abonnement van Connexxion is het mogelijk om van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur 's ochtends tot het einde van de dienstregeling gratis te reizen. Op zaterdag, zondag en feestdagen kunt u hiermee de gehele dag reizen. 

Hoe kan ik het meedoen-budget aanvragen?

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of net daarboven? Dan kunt u
€ 157,55,- per gezinslid krijgen. Dit kan één keer per jaar. U moet wel voldoen aan de voorwaarden. De voorwaarden staan onder het kopje ' Belangrijke voorwaarden'. U moet achteraf aan ons kunnen bewijzen waar u die € 157,55,- aan heeft uitgegeven. Het geld is bedoeld voor dingen zoals:

 • een fiets;
 • een bezoekje aan het theater of de film;
 • kleding;
 • een bezoek aan een museum of pretpark.

Gebruik de knop 'Bijzondere bijstand aanvragen' om het aanvraagformulier te downloaden en daarna te printen. Kruis op het formulier bij vraag 3 aan: meedoen budget.

Heeft u geen bijstandsuitkering bij de gemeente Terneuzen? Vul dan ook het Inlichtingenformulier in. U kunt  via de knop 'Inlichtingenformulier' het formulier downloaden en daarna printen.

Hoe kan ik individuele inkomenstoeslag aanvragen?

Als u drie jaar lang een laag inkomen heeft gehad, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Voorwaarde is dat u een laag inkomen heeft, dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Daarnaast mag u geen uitzicht hebben op inkomstenverhoging in de nabije toekomst. Ook mag u niet meer dan het toegestane vermogen hebben. De tablellen met de bedragen staan onder het kopje 'Belangrijke voorwaarden'.

U kunt de toeslag één keer per jaar aanvragen.

Gebruik de knop 'Individuele inkomenstoeslag aanvragen' om digitaal uw aanvraag te doen. Als u liever een papieren aanvraagformulier wilt invullen, dan kunt u dit aanvraagformulier ook aan de publieksbalie ophalen en invullen.

Extra hulp voor gezinnen om mee te doen

Iedereen moet mee kunnen doen aan sportieve, sociale, educatieve en culturele activiteiten. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur kunnen hierbij hulp bieden. Zo kan iedereen meedoen!

Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen kan ook hulp bieden. Leergeld is een landelijke organisatie die hulp biedt aan gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau. Zij zorgen ervoor dat kinderen kunnen sporten of muziekles kunnen volgen. Stichting Leergeld kan ook helpen met de aanschaf van (educatieve) middelen die nodig zijn op school.

De gemeente Terneuzen compenseert de kosten voor het zwembad, zodat uw kind (eventueel onder begeleiding) in de zomermaanden buiten kan zwemmen in onze baden. De kosten worden vergoed per volle stempelkaart van tien ritten.

Flyer minimaregelingen

In onze flyer vindt u een overzicht van onze minimaregelingen. Deze informatie is ook op deze pagina terug te lezen en op de volgende pagina's:

Bijstandsuitkering

Als u niet genoeg geld heeft om dagelijks van te leven, kunt u recht hebben op een bijstandsuitkering. Lees er meer over op de pagina Bijstandsuitkering.