Projecten

 • Biopark Terneuzen

  Biopark Terneuzen vertegenwoordigt een nieuwe manier van denken in de creatie van agro-industriële duurzaamheid.

 • Glastuinbouw

  Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen is een nieuw glastuinbouwproject en een onderdeel van Biopark Terneuzen. Het ligt in het gebied ten zuiden van Terneuzen dat direct grenst aan het havengebied. Restwarmte en CO2 afkomstig van de industrie worden hergebruikt.

 • Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen

  In 2022 is de Nieuwe Sluis in Terneuzen klaar. De sluis in het Kanaal van Gent naar Terneuzen biedt grote kansen. Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en organisaties van deze ontwikkeling profiteren?

  Daarom is de gemeente Terneuzen begonnen met het proces 'Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen'.

 • Grenzeloze arbeidsmobiliteit

  Een grensoverschrijdende samenwerking tussen België en Nederland voor de opbouw en invulling van het Voorlichting- en Opleidingcentrum Glastuinbouw (VOC) in Westdorpe. Gestart vanuit de gedachte dat duurzame ontwikkeling mede kansen biedt voor de arbeidsmarkt.

 • Landschapsuitvoering Kanaalzone

  Kwaliteit van landschap, natuur en de samenhang tussen ruimtelijke en landschappelijke plannen versterken en de leefbaarheid vergroten.

 • Lievenspolder

  Herontwikkeling van de wijk Lievenspolder in Terneuzen.

 • Nieuwe Sluis Terneuzen

  In het huidige sluizencomplex van Terneuzen wordt een nieuwe sluis aangelegd voor een betere toegang naar de havens Gent en Terneuzen.
  Klachten Nieuwe Sluis Terneuzen via de VNSC. Tijdens kantooruren via het telefoonnummer +31(0)88 2461839, buiten kantooruren via + 31(0)853036270 of via e-mailadres nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu

 • Masterplan Axelsedam

  Het Masterplan Axelsedam is een verzameling ambities en een visie op hoofdlijnen. Het schetst voor de lange termijn een strategie voor de ontwikkeling van de gebieden ten zuidwesten van het centrum.

 • Pattistpark in Terneuzen

  Woonzorgzorgappartementen en de bouw van drie woontorens op het voormalige terrein van verpleeghuis Ter Schorre.

 • Project KLUS

  In KLUS werken de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen samen om de leefbaarheid te bevorderen en eigenaren van verpauperde panden te motiveren om hun panden op te knappen.

 • Robuust Watersysteem

  Gemeente Terneuzen werkt sinds 2013 samen met negen andere partners aan het project 'Robuust Watersysteem' om het waterbeheer in Zeeuws-Vlaanderen te optimaliseren.

 • Veerhaven en omgeving

  Het inrichten van de boulevard en omgeving tussen de Veerhaven en het sluizencomplex in verschillende fasen. Verder worden diverse verbindingen tussen de Scheldeboulevard en het centrum opnieuw ingericht.

 • Verbreding Tractaatweg N62

  De verbreding van de Tractaatweg voor een vlotte en veilige verkeersverbinding van Goes naar Gent.

 • Woningbouwplan in Othene-Zuid

  AM Zeeland realiseert in samenwerking met de Gemeente Terneuzen dit 108 hectare groot unieke woningbouwplan Othene-Zuid.

 • Herinrichting Markt Terneuzen

  18 oktober 2017

  Op 1 juni 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het ontwerp voor de herinrichting van de Markt in Terneuzen. De Markt wordt ook definitief afgesloten voor parkeren en verkeer.

 • Kop van de Noordstraat 'De Kampanje'

  De gemeenteraad heeft op 4 juli 2017 ingestemd met de inhoudelijke en financiële kaders voor het project 'De Kampanje' aan de kop van de Noordstraat in Terneuzen.

 • Herstructureringswerken bedrijventerreinen

  29 augustus 2017

  Gemeente Terneuzen voert herstructureringswerken uit op de bedrijventerreinen Handelspoort-Zuid en Terneuzen-Zuid (Koegorspolder).

 • Skills Navigator

  20 augustus 2018

  Terneuzen werkt graag mee aan het verbeteren van de kansen, het ontwikkelen van talent, en het begeleiden van arbeidspotentieel richting de wensen van de bedrijven. Daarom nemen we deel als partner aan dit Interreg project. Het project Skills Navigator wil de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod in de grensregio aanpakken.

 • Opbrengst zonnepanelen "De Koegors"

  08 februari 2018
 • Verslag informatieavond toekomst oud archief op 8 februari 2018

  20 februari 2018, pdf, 31kB
 • Kop van de Noordstraat: plan Impact Vastgoed

  20 maart 2018

  De gemeenteraad heeft ingestemd met de realisatie van een project aan de Kop van de Noordstraat met kleinschalige huurappartementen en horeca/ detailhandelruimte.