Projecten

 • Biopark Terneuzen

  Biopark Terneuzen vertegenwoordigt een nieuwe manier van denken in de creatie van agro-industriële duurzaamheid.

 • Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen

  In 2022 is de Nieuwe Sluis in Terneuzen klaar. De sluis in het Kanaal van Gent naar Terneuzen biedt grote kansen. Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en organisaties van deze ontwikkeling profiteren?

  Daarom is de gemeente Terneuzen begonnen met het proces 'Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen'.

 • Grenzeloze arbeidsmobiliteit

  Informatie over grensoverschrijdend werken.

 • Kop van de Noordstraat 'De Kampanje'

  De gemeenteraad heeft op 4 juli 2017 ingestemd met de inhoudelijke en financiële kaders voor het project 'De Kampanje' aan de kop van de Noordstraat in Terneuzen.

 • Kop van de Noordstraat: plan Impact Vastgoed

  De gemeenteraad heeft ingestemd met de realisatie van een project aan de Kop van de Noordstraat met kleinschalige huurappartementen en horeca/ detailhandelruimte.

 • Landschapsuitvoering Kanaalzone

  Kwaliteit van landschap, natuur en de samenhang tussen ruimtelijke en landschappelijke plannen versterken en de leefbaarheid vergroten.

 • Masterplan Axelsedam

  Het Masterplan Axelsedam is een verzameling ambities en een visie op hoofdlijnen. Het schetst voor de lange termijn een strategie voor de ontwikkeling van de gebieden ten zuidwesten van het centrum.

 • Nieuwe Sluis Terneuzen

  In het huidige sluizencomplex van Terneuzen wordt een nieuwe sluis aangelegd voor een betere toegang naar de havens Gent en Terneuzen.
  Klachten Nieuwe Sluis Terneuzen via de VNSC. Tijdens kantooruren via het telefoonnummer +31(0)88 2461839, buiten kantooruren via + 31(0)853036270 of via e-mailadres nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu

 • Project Nieuwstraat-Zuid

  Clavis en de gemeente Terneuzen starten in 2019 met de realisatie van het project Nieuwstraat-Zuid.

 • Skills Navigator

  Terneuzen werkt graag mee aan het verbeteren van de kansen, het ontwikkelen van talent, en het begeleiden van arbeidspotentieel richting de wensen van de bedrijven. Daarom nemen we deel als partner aan dit Interreg project. Het project Skills Navigator wil de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod in de grensregio aanpakken.

 • Uitkijktoren ICOON

  Eén van de sterke punten van de stad Terneuzen is de ligging aan het water (de Westerschelde) en de economische en culturele verbindingen die daaruit voortkomen. Door de realisatie van een uitkijktoren kan iedereen van grote hoogte kennis maken met de sterke punten en kenmerken van de stad Terneuzen. De sluizen, de ligging aan het water, het centrum, de internationale economische verbindingen en de omliggende industrie. We bouwen niet zomaar een uitkijktoren, maar een bijzonder ontwerp dat voor iedereen herkenbaar is als het ICOON van Terneuzen.

 • Veerhaven en omgeving

  Het inrichten van de boulevard en omgeving tussen de Veerhaven en het sluizencomplex in verschillende fasen. Verder worden diverse verbindingen tussen de Scheldeboulevard en het centrum opnieuw ingericht.

 • Woningbouwplan in Othene-Zuid

  AM Zeeland realiseert in samenwerking met de Gemeente Terneuzen dit 108 hectare groot unieke woningbouwplan Othene-Zuid.