Projecten

Klik op de titels van de projecten voor meer informatie

 • GVVP

 • Sasse Poort

  Verplaatsing van AH en Lidl naar de Sasse Poort en herontwikkeling van de bestaande winkellocaties in het centrum tot woningbouw.

 • Nieuwe Sluis Terneuzen

  In het huidige sluizencomplex van Terneuzen wordt een nieuwe sluis aangelegd voor een betere toegang naar de havens Gent en Terneuzen.
  Klachten rechtstreeks bij de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie indienen. Tijdens kantooruren via het telefoonnummer +31(0)88 2461839, buiten kantooruren via + 31(0)853036270 of via e-mailadres nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu

 • Landschapsuitvoering Kanaalzone

  Kwaliteit van landschap, natuur en de samenhang tussen ruimtelijke en landschappelijke plannen versterken en de leefbaarheid vergroten.

 • Masterplan Axelsedam

  Het Masterplan Axelsedam is een verzameling ambities en een visie op hoofdlijnen. Het schetst voor de lange termijn een strategie voor de ontwikkeling van de gebieden ten zuidwesten van het centrum.

 • Project Nieuwstraat-Zuid

  Clavis en de gemeente Terneuzen starten in 2019 met de realisatie van het project Nieuwstraat-Zuid.

 • Woningbouwplan in Othene-Zuid

  AM Zeeland realiseert in samenwerking met de Gemeente Terneuzen dit 108 hectare groot unieke woningbouwplan Othene-Zuid.

 • Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen

  Of het nu de bouw van de Nieuwe Sluis, de aanwijzing tot NOVI-gebied betreft, het binnenhalen van de Regio Deal of het bericht dat aan Vlaamse kant geld beschikbaar is gesteld voor goederen – én personenvervoer over het spoor; er is veel aandacht voor de Kanaalzone en in het verlengde daarvan voor de Kanaalsprong. Dat is het initiatief van het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen met als doel om de regio (grensoverschrijdend) op de kaart te zetten ter verbetering van het woon -en vestigingsklimaat en ter realisatie van duurzame economische groei.

 • Veerhaven en omgeving

  Het inrichten van de boulevard en omgeving tussen de Veerhaven en het sluizencomplex in verschillende fasen. Verder worden diverse verbindingen tussen de Scheldeboulevard en het centrum opnieuw ingericht.

 • Uitkijktoren ICOON

  In Terneuzen komt een uitkijktoren. Straks kan iedereen van grote hoogte kennis maken met de stad. Denk aan de sluizen, het centrum en de Westerschelde. We bouwen niet zomaar een uitkijktoren. Het wordt een bijzonder ontwerp dat voor iedereen herkenbaar is als het ICOON van Terneuzen.

 • Toekomst binnenstad

 • Grenzeloze arbeidsmobiliteit & Expat Center Zeeland

  Informatie over grensoverschrijdend werken.

 • North Sea Port Talent

  11 april 2023

  Het project North Sea Port Talent zoekt oplossingen om vacatures bij bedrijven in en rond North Sea Port sneller ingevuld te krijgen.

 • Sanering wegverkeersgeluid Axel

  In Axel voeren we een geluidsanering uit voor woningen die in 1986 blootstonden aan een zeer hoge geluidsbelasting door wegverkeerslawaai.

 • MFA Hoek

  Hoek krijgt in de toekomst een prachtige multifunctionele accommodatie (mfa). Een mooie voorziening voor het dorp.
  Het doel is om samen met de inwoners en gebruikers een mfa te ontwikkelen dat zo goed mogelijk wordt ingepast in Windlust 2.