Projecten

Klik op de titels van de projecten voor meer informatie

 • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)

 • Sasse Poort

  Verplaatsing van AH en Lidl naar de Sasse Poort en herontwikkeling van de bestaande winkellocaties in het centrum tot woningbouw.

 • Nieuwe Sluis Terneuzen

  In het huidige sluizencomplex van Terneuzen wordt een nieuwe sluis aangelegd voor een betere toegang naar de havens Gent en Terneuzen.
  Klachten rechtstreeks bij de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie indienen. Tijdens kantooruren via het telefoonnummer +31(0)88 2461839, buiten kantooruren via + 31(0)853036270 of via e-mailadres nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu

 • Landschapsuitvoering Kanaalzone

  Kwaliteit van landschap, natuur en de samenhang tussen ruimtelijke en landschappelijke plannen versterken en de leefbaarheid vergroten.

 • Masterplan Axelsedam

  Het Masterplan Axelsedam is een verzameling ambities en een visie op hoofdlijnen. Het schetst voor de lange termijn een strategie voor de ontwikkeling van de gebieden ten zuidwesten van het centrum.

 • Project Nieuwstraat-Zuid

  Clavis en de gemeente Terneuzen starten in 2019 met de realisatie van het project Nieuwstraat-Zuid.

 • Woningbouwplan in Othene-Zuid

  AM Zeeland realiseert in samenwerking met de Gemeente Terneuzen dit 108 hectare groot unieke woningbouwplan Othene-Zuid.

 • Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen

  In 2022 is de Nieuwe Sluis in Terneuzen klaar. De sluis in het Kanaal van Gent naar Terneuzen biedt grote kansen. Om te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en organisaties van deze ontwikkeling profiteren is de gemeente Terneuzen begonnen met het proces 'Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen'.

 • Veerhaven en omgeving

  Het inrichten van de boulevard en omgeving tussen de Veerhaven en het sluizencomplex in verschillende fasen. Verder worden diverse verbindingen tussen de Scheldeboulevard en het centrum opnieuw ingericht.

 • Uitkijktoren ICOON

  In Terneuzen komt een uitkijktoren. Straks kan iedereen van grote hoogte kennis maken met de stad. Denk aan de sluizen, het centrum en de Westerschelde. We bouwen niet zomaar een uitkijktoren. Het wordt een bijzonder ontwerp dat voor iedereen herkenbaar is als het ICOON van Terneuzen.

 • Skills Navigator

  Terneuzen werkt graag mee aan het verbeteren van de kansen, het ontwikkelen van talent, en het begeleiden van arbeidspotentieel richting de wensen van de bedrijven. Daarom nemen we deel als partner aan dit Interreg project. Het project Skills Navigator wil de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod in de grensregio aanpakken.

 • Toekomst binnenstad

 • Grenzeloze arbeidsmobiliteit & Expat Center Zeeland

  Informatie over grensoverschrijdend werken.

 • Kop van de Noordstraat: plan Impact Vastgoed

  De gemeenteraad heeft ingestemd met de realisatie van een project aan de Kop van de Noordstraat met kleinschalige huurappartementen en horeca/ detailhandelruimte.

 • Kop van de Noordstraat 'De Kampanje'

 • North Sea Port Talent

  21 mei 2021

  Het project North Sea Port Talent zoekt oplossingen om vacatures bij bedrijven in en rond North Sea Port sneller ingevuld te krijgen.

 • Sanering wegverkeersgeluid Axel

  In Axel voeren we een geluidsanering uit voor woningen die in 1986 blootstonden aan een zeer hoge geluidsbelasting door wegverkeerslawaai.