Project Sassepoort, Sas van Gent

Sasse Poort, Sas van Gent

Sasse Poort, Sas van Gent

Ontwerpbestemmingsplan

Inmiddels zijn we in de fase van het ontwerpbestemmingsplan aangekomen. Dit is een formele ruimtelijke procedure om het plan juridisch te regelen. In dit ontwerpbestemmingplan zijn de (overleg)reacties die we kregen op het eerdere voorontwerpbestemmingplan verwerkt.
Het doel van dit ontwerpbestemmingsplan is hetzelfde doel als bij het voorontwerpbestemmingsplan: de verplaatsing van twee supermarkten (Albert Heijn en Lidl) naar het bedrijventerrein Sasse Poort en de herontwikkeling van de huidige winkellocaties tot woningbouw.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

De volgende stukken liggen ter inzage:

  • het ontwerpbestemmingsplan Sasse Poort, Sas van Gent;
  • het ontwerpbesluit hogere waarde geluid;
  • m.e.r. beoordelingsbesluit bestemmingsplan Sasse Poort, Sas van Gent.

Deze stukken liggen ter inzage van donderdag 24 juni tot en met woensdag 4 augustus 2021. Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze op het plan indienen. Aan de hand van alle zienswijzen bekijken we of er wijzigingen in het plan nodig zijn. Heeft u zelf geen mogelijkheid om het plan digitaal in te zien? Maak dan een afspraak om het plan op een computer in het stadhuis in Terneuzen te bekijken. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 14 0115.

Naar het ontwerpbestemmingsplan

Uw reactie

 

Heeft u vragen over het project?

Mail of bel met de gemeente Terneuzen:

algemene vragen sassepoort@terneuzen.nl

telefoonnummer +31(0)115-455 000

Reacties op het ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Terneuzen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Per post: postbus 35, 4530 AA Terneuzen;
  • Mondeling (telefonisch). Maak hiervoor een afspraak met dhr. Luciën van Immerseel via tel. 14 0115 of wro@terneuzen.nl;
  • Per e-mail aan: wro@terneuzen.nl.

Aanmelden nieuwsbrief?

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief Sasse Poort