Project Sassepoort, Sas van Gent

Sasse Poort, Sas van Gent

Sasse Poort, Sas van Gent

Inleiding

Op 20 maart 2020 ontving de gemeente Terneuzen het verzoek van Hillgate Investments, De Nijs-Soffers Bouwgroep, Albert Heijn, Lidl en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen om medewerking bij de realisatie van hun plannen. Het gaat hierbij om de verplaatsing van AH en Lidl naar de Sasse Poort en de herontwikkeling van de bestaande winkellocaties in het centrum tot woningbouw.

Vaststelling bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 24 juni tot en met 4 augustus 2021. Tijdens de inzagetermijn zijn er geen zienswijzen ontvangen op het plan.

De vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien op 7 oktober 2021.

Uw reactie

 

Heeft u vragen over het project?

Mail of bel met de gemeente Terneuzen:

algemene vragen sassepoort@terneuzen.nl

telefoonnummer +31(0)115-455 000

Aanmelden nieuwsbrief?

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief Sasse Poort