Algemene informatie

Op deze pagina vindt u informatie en nieuws over de voortgang van het project Sasse Poort.
U kunt zich hier aanmelden voor een nieuwsbrief in uw mailbox.

Proces - Project Sasse Poort, waar staan we nu?

De initiatiefnemers hebben eind maart 2020 een formeel verzoek gedaan aan de gemeente om medewerking aan het project Sasse Poort. Dit verzoek is behandeld in het college en voorgelegd aan de gemeenteraad. Er ligt nu een plan waarvan de kaders zijn vastgesteld. Wij geven u hier een inzicht in het proces dat tot nu toe is doorlopen.

Verzoek initiatiefnemers

Op 20 maart 2020 ontving de gemeente Terneuzen het verzoek van Hillgate Investments, De Nijs-Soffers Bouwgroep, Albert Heijn, Lidl en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen om medewerking bij de realisatie van hun plannen. Het gaat hierbij om de verplaatsing van AH en Lidl naar de Sasse Poort en de herontwikkeling van de bestaande winkellocaties in het centrum tot woningbouw.

U kunt hier het verzoek en het bijbehorende Masterplan Ontwikkelingen Sas van Gent / Sasse Poort lezen.

Commissievergadering omgeving en gemeenteraadsvergadering

Het verzoek om medewerking aan de plannen is besproken in de commissievergadering van 13 mei 2020. In de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2020 is besloten om in te stemmen met het verzoek om medewerking. De gemeenteraad heeft het college van Burgemeester en Wethouders de opdracht gegeven om (op initiatief van de ontwikkelaars) het project tot uitvoering te brengen.

De besluiten kan u hieronder lezen:
Kaders gebiedsontwikkeling Sas van Gent - Ontwerpbesluit (22.47MB) Voorstel en besluit
Kaders gebiedsontwikkeling Sas van Gent - raadsbesluit (272.88KB) Raadsbesluit
U kunt de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2020 ook terugluisteren.

Overzichtstekening en model inrichting supermarkten

Locatiesoverzichttekening (184.36KB) Bijlage
Supermarkten Sas model inrichting (234.38KB) Bijlage

De tekeningen zijn enkel bedoeld om de locaties aan te duiden. De inrichting van de locaties moet nog worden ontworpen.

Inspraakreacties

Naar aanleiding van het verzoek aan de gemeente om medewerking  te verlenen voor het plan Sasse Poort zijn er 6 schriftelijke reacties ontvangen. Hier worden de ontvangen reacties  weergegeven.


Ingekomen vragen en antwoorden

Naar aanleiding van o.a. de online presentatie op 14 oktober zijn vragen ingekomen. De geanonimiseerde vragen en antwoorden treft u hier aan.