Projectplanning

Hoe ziet de planning er op dit momenten in grote lijnen uit? De volgende planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Planning

Datum

Opstellen inrichtingsplan verbindingszone oktober 2022 -  mei 2024
Aanleggen verbindingszone Sasse Poort - Tramstraat april 2024 - juni 2024
Bouw woningen locatie voormalige Lidl en Tramstraat april 2024 - maart 2025
Sloop bebouwing voormalige AH maart 2024 - juni 2024
Bouw woningen locatie voormalige AH september 2024 - augustus 2025
Aanleggen verbindingszone Tramstraat - Stationsstraat april 2025 - juni 2025
Aanleggen openbare ruimte locatie voormalige AH september 2025 - november 2025