Projectplanning

Hoe ziet de planning er op dit momenten in grote lijnen uit? De volgende planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Planning

Datum

Informatiemoment initiatiefnemers online presentatie 14 oktober 2020
Voorontwerpbestemmingsplan ter inzage 24 december 2020 tot en met 3 februari 2021
Informatiemoment voorontwerpbestemmingsplan online presentatie 12 januari 2020
Beantwoorden inspraakreacties voorontwerp januari 2021 - april 2021
Ontwerpbestemmingplan ter inzage 24 juni 2021 tot en met 4 augustus 2021
Besluitvorming in raadsvergadering (vaststelling bestemmingsplan) 7 oktober 2021
Vastgesteld bestemmingsplan ter inzage voor beroep 21 oktober 2021 tot en met 1 december 2021
Bestemmingsplan onherroepelijk. De bestemmingsplan procedure is afgerond 2 december 2021
Start bouw winkels Albert Heijn en Lidl juni 2022 (tot maart/april 2023)
Buurttafels: overleg met inwoners en ondernemers over groene verbinding centrum-Sasse Poort najaar 2022
Bouw sociale huurwoningen en appartementencomplex ntb (na de opening van de supermarkten)
   

Zodra er ontwerpen bekend zijn van de woningen op de locaties AH en Lidl worden er buurttafels georganiseerd voor het ontwerp van de openbare ruimte in die gebieden