Projectplanning

Hoe ziet de planning er op dit momenten in grote lijnen uit? De volgende planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Planning

Datum

Informatiemoment september 2020
Voorontwerpbestemmingsplan ter inzage november 2020
Informatiemoment voorontwerpbestemmingsplan november 2020
Buurttafels i.v.m. inrichting groene verbinding november-december 2020
Beantwoorden inspraakreacties voorontwerp december 2020-januari 2021
Ontwerpbestemmingplan ter inzage februari-maart 2021
Besluitvorming in raadsvergadering juni-juli 2021
Vastgesteld bestemmingsplan ter inzage voor beroep juli-augustus 2021
Start bouw winkels Albert Heijn en Lidl september 2021
Aanleg groene verbinding centrum-Sasse Poort 2022
Bouw sociale huurwoningen en appartementencomplex 2023