Projectplanning

Hoe ziet de planning er op dit momenten in grote lijnen uit? De volgende planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Planning

Datum

Opstellen inrichtingsplan verbindingszone oktober 2022 - juni  2023
Bouw garageboxen achter Schulpenpad mei - juni 2023
Sloop garageboxen achter Tramstraat juli - augustus 2023
Oplevering supermarkten Lidl en AH juli 2023
Opening supermarkten Lidl en AH augustus - september 2023
Aanleggen verbindingszone Sasse Poort - Tramstraat oktober - december 2023
Sloop bestaande Lidl en AH oktober 2023 - maart 2024
Bouw woningen oude locaties supermarkten en Tramstraat april 2024 - april 2025
Aanleggen verbindingszone Tramstraat - Stationsstraat en Wilhelminalaan - Zuidstraat april 2025 - juli 2025