Afval

De gemeente zorgt voor de inzameling van het huisvuil, papier, grofvuil, glas, plastic en de verdere verwerking daarvan. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing via Sabewa.
Bij de Milieustraat kunt u bijna al uw afval inleveren. Op de website van de Milieustraat (Zeeuwse Reinigingsdienst) staat het afvalalfabet.  Dit is een overzicht van de meest voorkomende afvalstoffen.

ophaaldagen afvalcontainers        
afvalscheiden grofvuil        
milieustraat zwerfvuil        
bedrijfsafval Overige