Afval

Ophaaldagen

Afvalapp en afvalkalender

Afvalcontainers

Kapot, kwijt, extra legen, sticker

Afval scheiden

PMD+, GFT, glas, papier, textiel

Grof afval

Afspraak maken en kosten

Milieustraat

Adres en openingstijden Zeeuwse Reinigingsdienst

Zwerfvuil

Melding doen

Bedrijfsafval

Mogelijkheden en kosten

Overige

Dode dieren, vetput, stookontheffing

link naar campagne Wat de bak

Gemeente Terneuzen zorgt voor de inzameling van het huisvuil, papier, grof huishoudelijk afval (grof vuil), glas, plastic en de verdere verwerking daarvan. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing via Sabewa.
Bij de Milieustraat ZRD (Zeeuwse Reinigingsdienst) kunt u als inwoner van de gemeente Terneuzen bijna al uw afval inleveren. Bezoekt u de miieustraat met een auto met een buitenlands kenteken? Dan moet u op verzoek de belastingaanslag afvalstoffenheffing van Sabewa en een legitimatiebewijs kunnen tonen.
Op de website van de Milieustraat staat ook de afvalwijzer  Dit is een overzicht van de meest voorkomende afvalstoffen.