Bedrijfsafval

Bedrijfsafval op laten halen door de gemeente

Kan ik mijn bedrijfsafval op laten halen door de gemeente?

De gemeente haalt huishoudelijk afval op bij inwoners. Bedrijven of instellingen moeten zelf zorgen voor het inzamelen van hun bedrijfsafval.
U kunt ervoor kiezen om uw bedrijfsafval door ons op te laten halen. We kijken wat u nodig heeft en hoe we dat het beste kunnen regelen. We hebben verschillende containergroottes en we halen het op gewenste tijden bij u op. Dat kan een keer in de twee weken zijn, een keer per week of een keer per maand. Maar wij zijn flexibel. Als er wijzigingen zijn in uw bedrijfssituatie, dan spelen wij daar meteen op in.

Wat halen we bij u op?

We halen PMD+  en papier bij u op. 
Onder PMD+ verstaan we plastic-, metaalverpakkingen en drankkartons. De + staat voor restafval. Doordat wij bedrijfsafval nascheiden, kunnen we PMD scheiden van het restafval. Dit kan dan weer als grondstof gebruikt worden voor nieuwe producten.

Regionaal of particulier bedrijf

U kunt er ook voor kiezen om het bedrijfsafval te laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf.

Meer informatie

Meer informatie over het ophalen van bedrijfsafval kunt u nalezen in artikel 2.7 en artikel 3.35 e.v. van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Terneuzen.
En in het uitvoeringsbesluit van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Terneuzen.