Ophaaldagen

Papieren afvalkalender

Het inzamelrooster staat op de afvalkalender. Deze geldt vanaf 1 februari 2019 tot en met 31 januari 2020.

Wijzigingen wegens feestdagen staan ook vermeld in deze kalender. Is er toch nog een verandering in dit rooster dan maken we dat tijdig bekend. Hiervoor gebruiken we de gemeentelijke pagina in het Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad, onze website en social media.

Afvalapp

Er is ook een afvalapp. De app is te downloaden in de App Store en de Play Store onder de naam ‘Afval Terneuzen’. U geeft uw adres in. De ophaalmomenten in de app gelden dan voor uw specifieke situatie. U kunt in de app ook meldingen inschakelen. Dan ontvangt u een melding wanneer de ophaaldag nadert. Ook ontvangt u bericht wanneer er wijzigingen zijn in de ophaaldata.

U kunt ook uw persoonlijjke afvalkalender bekijken door uw postcode en huisnummer in te vullen op de website www.deafvalapp.nl.