Kinderopvang, peuteropvang en voorschoolse educatie

Zoekt u een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? U vindt alle geregistreerde kinderopvanginstellingen in het Landelijk Register Kinderopvang. Alleen met opvang uit dit register, komt u in aanmerking voor een bijdrage in de kosten voor kinderopvang.

Wilt u weten of u recht heeft op kinderopvangtoeslag? Op de website van de Belastingdienst vindt u de voorwaarden waaraan u moet voldoen. Ook vindt u hier meer informatie. Zoals hoeveel toeslag u kunt krijgen en hoe u toeslag kan aanvragen.

Organisaties voor peuteropvang en voorschoolse educatie

Peuteropvang en voorschoolse educatie

Er zijn verschillende kinderopvangorganisaties die peuteropvang verzorgen:

U vindt alle locaties in het Landelijk Register Kinderopvang.Voor een overzicht van alle voorzieningen voor opvang en onderwijs in onze regio verwijzen wij u naar de website Kind in Zeeuws-Vlaanderen

Alle peutergroepen in onze gemeente bieden voorschoolse educatie (VVE). Een VVE-programma stimuleert spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kosten

De gemeente Terneuzen vindt dat iedere peuter voor een redelijk tarief moet kunnen profiteren van peuteropvang en voorschoolse educatie. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u bij deze organisaties toch tegen een lager tarief gebruik maken van peuteropvang. Uw kind kan twee keer in de week naar de peuteropvang. Het tarief is vaak inkomensafhankelijk. U kunt bij de locatie van uw keuze een berekening laten maken van de precieze kosten.

Toezicht in de kinderopvang

In het kader van de Wet kinderopvang houdt GGD-Zeeland in opdracht van onze gemeente, toezicht op de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. De gemeenten zijn wettelijk verplicht op het toezicht te beleggen bij de GGD. 

Wat kan ik doen met een klacht over de kinderopvang van mijn kind?

U kunt uw klacht bespreken met een medewerker of de locatiemanager van de kinderopvangorganisatie. Komt u er niet uit? Dan kunt u een aantal stappen nemen om te proberen uw klacht toch op te lossen.
Stap 1: Klacht indienen bij kinderopvangorganisatie
U kunt een klacht alleen schriftelijk indienen bij de kinderopvangorganisatie (kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal). Hoe u dit kunt doen, staat in hun klachtenregeling.

Stap 2: Contact opnemen met toezicht kinderopvang van de gemeente Terneuzen
Heeft de kinderopvangorganisatie geen klachtenregeling? Wilt u uw klacht liever anoniem melden buitenom de kinderopvangorganisatie zelf of heeft u een andere reden om klachten te melden bij de gemeente. Vul dan het formulier in. Let op! Indien u uw klacht of opmerking anoniem aan ons meldt kunnen wij geen contact met u opnemen over de afhandeling van uw bericht.