Verhuren leegstaande woning

Staat uw te koop staande woonruimte leeg? En wilt u deze tijdelijk verhuren zonder dat de huurder aanspraak kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen? Dat kan. Dan moet u daarvoor een vergunning bij ons aanvragen.
 

Aanvraagformulier downloaden 

 

Als u een vergunning wilt aanvragen voor het tijdelijk verhuren van uw leegstaande en te koop staande woonruimte, moet u beschikken over de volgende gegevens en documenten:

 • ingevuld aanvraagformulier (gebruik de knop 'Aanvraagformulier downloaden')
 • bewijs van eigendom: eigendomsbewijs kadaster (kadastraal bericht eigendom). Deze is op te vragen bij het kadaster
 • bewijs woning in verkoop: verkoopopdracht makelaar
 • bij inschakeling van een intermediair: schriftelijke volmacht aanvrager
Voorwaarden

U kunt op grond van de Leegstandswet (artikel 15) woonruimte tijdelijk verhuren. Dit geldt niet voor alle woningen en gebouwen. Het kan alleen indien de woning:

 • nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoningen);
 • de eigenaar er zelf in heeft gewoond in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan (de eigenaar is de laatste bewoner);
 • minder dan een jaar geleden is opgeleverd en sindsdien door de eigenaar bewoond was (de eigenaar is de laatste bewoner);
 • slechts 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest in de periode van 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan.

In de Leegstandwet is het ook mogelijk om een woonruimte in een gebouw (woningen of kamers in bijvoorbeeld een leegstaand kantoor) te verhuren. Dit is in de meeste gevallen strijdig met het bestemmingsplan en dus niet zonder meer toegestaan. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

De vergunning

Wij toetsen uw aanvraag aan de hand van de criteria van de Leegstandswet:

 • de verhuurder mag bij de vergunningen die vanaf 1 juli 2013 worden verleend zelf de prijs bepalen. Bij een vergunning die vóór 1 juli 2013 is afgegeven blijft overigens wel de maximale huurprijs gelden die in de vergunning is opgenomen.
 • de gemeente mag geen extra eisen stellen voor het tijdelijk verhuren van de woning. Het gaat hierbij om eisen die niet in de Leegstandwet staan.
 • de vergunning wordt direct voor 5 jaar verleend. Een nog lopende vergunning is tevens voor in totaal 5 jaar geldig. Als u een vergunning heeft gekregen voor 1 juli 2013 dan hoeft u niet om verlenging te vragen als de vergunning afloopt. U kunt wel vragen om dit door de gemeente schriftelijk te bevestigen.
 • particuliere eigenaren mogen niet meer dan twee te koop staande koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren.
De huurovereenkomst

In de huurovereenkomst moet duidelijk staan:

 • dat het gaat om een vergunning op basis van de Leegstandwet
 • dat er een vergunning is verleend
 • de termijn waarvoor de vergunning is verleend
 • eventueel de maximale huurprijs van de vergunning van vergunningen die verleend zijn voor 1 juli 2013.

Voldoet de huurovereenkomst hier niet aan? Dan loopt de verhuurder het risico dat de verhuur als gewone verhuur wordt gezien en hij de huur niet kan beëindigen.

Bijzonderheden
 • bij het verhuren van een koopwoning kan de verhuurder de hypotheekrente niet langer aftrekken. Daarom is het verstandig u te laten adviseren door de belastingsdienst of een financieel adviseur.
 • ook is het verstandig dat de verhuurder zich laat informeren door een raadsman of jurist zodat een juist huurcontract wordt opgesteld.
 • in de tijdelijke huurovereenkomst worden, op basis van de Leegstandswet, duidelijke afspraken gemaakt over de opzegging. De huurder bouwt geen huurbescherming op.

Voor tijdelijk verhuur van de woning heeft men ook toestemming nodig van de bank of eventueel een andere hypotheekverstrekker. Deze instanties kunnen bepaalde voorwaarden stellen zoals dat de inkomsten uit de tijdelijke verhuur gebruikt moeten worden voor het aflossen van de hypotheek.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn € 47,00.