Status bouw of sloop doorgeven

Start van uw bouw of sloop, heiwerk, storten van beton en einde van uw bouw of sloop moet u altijd bij ons melden. U doet dit online. Voor het melden van start of einde bouwwerkzaamheden gebruikt u de activiteit 'Bouwactiviteit (technisch) - Informatie'. Voor het melden van start of einde van sloopwerkzaamheden gebruikt u de activiteit 'Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen - Informatie (Rijk)'.

Voor het melden van heiwerk of storten van beton doet u melding via deze site:

Status bouw of sloop doorgeven

Let op: is er voor uw activiteit een vergunning of sloopmelding nodig? Dan moet u deze eerst aanvragen.

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met 14 0115.
Lees eerst de regels in artikel 7.7 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.