Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een basisregistratie, waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen zijn verzameld. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen want onder andere onze hulpdiensten maken gebruik van de BAG.
De gegevens in de BAG zijn openbaar en te benaderen via de BAG-viewer van het Kadaster.

Als u een opmerking heeft, kunt u deze met de knop Fout melden doorgeven in de BAG-viewer. U geeft aan welk gegeven ontbreekt en/of wat wij moeten wijzigen of toevoegen. Er is ruimte voor uw toelichting. Voorbeelden van fouten zijn verkeerde combinaties van postcode, huisnummer en straatnaam of een onjuiste oppervlakte of incorrect bouwjaar. Een melding voor de BAG is gratis.

Huisnummer

Op grond van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) moeten alle verblijfsobjecten een eigen objectnummer (huisnummer) hebben. U mag niet zelf een huisnummer toekennen aan uw woning of bedrijfsruimte. Dit mag alleen de gemeente doen. U bent na toekenning verplicht een vanaf de openbare weg goed zichtbaar huisnummer(bord) aan te brengen. Een huisnummer vraagt u aan in een van onderstaande situaties. Het toekennen van een huisnummer is in alle gevallen onderdeel van de vermelde procedure.

  • In geval van nieuwbouw van een woning of bedrijfsruimte heeft u een omgevingsvergunning nodig;
  • In geval van splitsing of samenvoeging van een woning en/of bedrijfsruimte is mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit moet onderzocht worden. U kunt voor meer informatie over vergunningsplichtige activiteiten een afspraak maken bij ons. Kies voor de optie 'Vergunningsvrij bouwen / informatie omgevingsplan'

Staat vast dat u geen omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u dit laten weten via de knop Fout melden in de BAG-viewer.