Omgevingswet

De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024 voor iedereen in Nederland. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld van plan bent uw huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf te beginnen. Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen. In dat geval kunt u meedenken over ontwikkelingen in uw buurt.

Meer informatie en vragen

Veel informatie over de Omgevingswet voor inwoners en bedrijven vindt u ook op de website van de Rijksoverheid.
Hier vindt u alle nieuwe begrippen uit de Omgevingswet.

Wat merkt u van de Omgevingswet?

De Omgevingswet bekijkt de omgeving waarin u woont, werkt, onderneemt en leeft als één geheel. Door het bundelen van allerlei landelijke wetten en regels over die omgeving ontstaat meer overzicht.

Met de Omgevingswet knippen we het bouwen van een bouwwerk op in een technisch en een ruimtelijk deel. Dat levert twee activiteiten op: de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit. Dit wordt ook wel ‘de knip’ genoemd. Zo voorkomen we het onnodig toetsen aan bepaalde regels. Voor meer informatie over ‘de knip’ kunt u terecht op de website van BWT Nederland.

Voor initiatiefnemers is het verplicht om bij indiening van een aanvraag aan te geven óf participatie heeft plaats gevonden, en zo ja: op welke manier. Participatie is vaak een eis om een aanvraag in behandeling te nemen (indieningsvereiste). Meer over participatie leest u op de pagina Participatie.

Informatie die u nu op verschillende plekken verzamelt, vindt u straks op één plek: in het Omgevingsloket. In dit landelijke digitale loket ziet u welke regels gelden op een adres, doet u een vergunningcheck of vraagt u een omgevingsvergunning aan. Particulieren en bedrijven hebben het meest te maken hebben met de algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het gemeentelijke omgevingsplan.