Wegslepen voertuigen op de openbare weg

Bij de gemeente en de politie komen regelmatig klachten binnen over aanhangwagens, caravans en kampeerwagens die langdurig op de openbare weg staan geparkeerd. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Terneuzen mogen deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg staan.
De aanhangwagens nemen parkeerplaatsen in waardoor er een tekort ontstaat aan parkeerplaatsen. Of deze staan in het openbaar groen. Daarmee vormen deze een ontsierend en hinderlijk of zelfs gevaarlijk obstakel voor weggebruikers en voetgangers. Ook heeft dat een negatief effect op de leefomgeving.  

Staan deze voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg?

Dan brengt de toezichthouder een sticker aan op het voertuig. Daarop staat voor welke datum de eigenaar het voertuig van de openbare weg moet verwijderen. Ook vermeldt de sticker het overtreden voorschrift.

Onderneemt de eigenaar geen actie?

Dan verwijdert de gemeente het voertuig van de openbare weg. De gemeente voert het voertuig af naar de gemeentelijke vestiging ‘De Koegors’, Koegorsstraat 4 in Terneuzen.
Daar bewaart de gemeente het voertuig ten hoogste dertien weken. De gemeente publiceert deze verwijdering en de opslag van het voertuig in de gemeentelijke rubriek van het Zeeuws Vlaams Advertentieblad. Daarin vraagt de gemeente de eigenaar contact op te nemen. Als de eigenaar zich meldt kan deze het voertuig terug krijgen, na betaling van de kosten van verwijdering en opslag. Meldt de eigenaar zich niet? Dan verkoopt of vernietigt de gemeente het voertuig.