Grondwater overlast

Grondwater kennen we allemaal uit onze eigen omgeving. Het wordt ineens een probleem als we er hinder van ondervinden. Dit kan zijn zowel binnen in onze woning als buiten in onze tuin.

Wanneer is er sprake van overlast?

We spreken pas van overlast als we hinder ondervinden binnen onze leefomgeving en ons woongenot of gebruik hierdoor vermindert. Bijvoorbeeld als vocht in onze woning/gebouw of in muren/vloer zichtbaar wordt.

Er kan ook een hoge grondwaterstand aanwezig zijn, maar niet direct overlast geven. Voorbeelden hiervan zijn water in kruipruimten en natte tuinen waarbij de vloer en bovengrondse muren wel droog blijven.

Mogelijke oorzaken van grondwateroverlast

Meestal is in een gebouw de oorzaak terug te leiden naar de aanwezigheid van waterdoorlatend materiaal of scheuren.

Vaak is bij oudere woningen in de fundering en muren zachte waterdoorlatende metselsteen gebruikt. Hierdoor kan grondwater in de muren optrekken tot zelfs boven de vloer, terwijl scheuren het water veroorzaken in de kelder. Deze vorm van overlast moet volgens de huidige wetgeving door de eigenaar zelf worden aangepakt. Als eigenaar bent u namelijk zelf verantwoordelijk voor de staat en onderhoud van uw eigendom

Als gemeente hebben wij voor het grondwater een zorgplicht. Dit houdt in dat wij u moeten helpen bij uw vragen over dit onderwerp en u adviseren om uw probleem aan te pakken.

Melding doen

U kunt uw vraag aangeven via het formulier Melding Openbare Ruimte of via het telefoonnummer 14 0115.