Grondwater overlast

Grondwater kennen we allemaal uit onze eigen omgeving. Het wordt ineens een probleem als we er hinder van ondervinden. Dit kan zijn binnen in onze woning of buiten in onze tuin.

De gemeente moet eventuele gevolgen voor het grondwater meenemen bij het maken van besluiten. Voorbeelden van besluiten waarbij grondwater een rol speelt zijn: bestemmingsplannen wijzigen/maken, wegen aanleggen, veranderingen in riolering en omgevingsvergunningen afgeven.
In een situatie die niet het gevolg is van een besluit van de gemeente, is de waterbeheerder verantwoordelijk. Een voorbeeld hiervan is een lange periode met hevige regenval.

Als gemeente willen wij u helpen bij uw vragen over dit onderwerp en u adviseren hoe uw probleem aan te pakken. Klik op de knop 'Advies vragen' en kies in het formulier 'Melding openbare ruimte' voor 'Overig'.
 

Advies vragen >

 

Wanneer is er sprake van overlast?

We spreken pas van overlast als we hinder ondervinden binnen onze leefomgeving en ons woongenot hierdoor vermindert. Bijvoorbeeld als vocht in onze woning/gebouw of in muren/vloer zichtbaar wordt.

Er kan ook een hoge grondwaterstand aanwezig zijn, maar niet direct overlast geven. Voorbeelden hiervan zijn water in kruipruimten en natte tuinen waarbij de vloer en bovengrondse muren wel droog blijven.

Mogelijke oorzaken van grondwateroverlast

Meestal is in een gebouw de oorzaak terug te leiden naar de aanwezigheid van waterdoorlatend materiaal of scheuren.

Vaak is bij oudere woningen in de fundering en muren zachte waterdoorlatende metselsteen gebruikt. Hierdoor kan grondwater in de muren optrekken tot zelfs boven de vloer, terwijl scheuren het water veroorzaken in de kelder. Deze vorm van overlast moet volgens de huidige wetgeving door de eigenaar zelf worden aangepakt. Als eigenaar bent u namelijk zelf verantwoordelijk voor de staat en onderhoud van uw eigendom