Informatie over het rofje

De gemeente controleert regelmatig uw gegevens om te beoordelen of u nog recht heeft op een uitkering en om fraude te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen ten opzichte van de situatie toen u uw uitkering aanvroeg. Iedere wijziging geeft u direct aan ons door via het maandelijks rechtmatigheidsonderzoeksformulier (rofje).

Wanneer u de gemaakte afspraken omtrent uw uitkering niet nakomt is de gemeente verplicht een maatregel of een boete op te leggen. In de regel geldt: hoe ernstiger de feiten, hoe hoger de maatregel of de boete.

 

Inleverdata rofje op grond van de Participatiewet (PW):
 
Maand Inleverdatum
december 2021 30 december 2021
januari 2022 1 februari 2022
februari 2022 1 maart 2022
maart 2022 1 april 2022
april 2022 28 april 2022
mei 2022 1 juni 2022
juni 2022 1 juli 2022
juli 2022 1 augustus 2022
augustus 2022 1 september 2022
september 2022 30 september 2022
oktober 2022 1 november 2022
november 2022 1 december 2022
december 2022 29 december 2022

 

Als u alles tijdig en juist inlevert, vindt bijschrijving op uw rekening uiterlijk de 10e van de maand plaats.

Inlevermogelijkheden:

1. U kunt uw rofje inleveren op het gemeentehuis te Terneuzen;

2. U kunt uw rofje mailen naar uitkeringsadministratie@terneuzen.nl

3. U kunt uw rofje per post opsturen (geen postzegel nodig) tussen de 1e tot en met de 3e van de maand:

Gemeente Terneuzen
t.a.v. team Uitkeringenadministratie
Antwoordnummer 91
4530 VB  TERNEUZEN

Inleverdata rofje IOAW en IOAZ-uitkering

Als u een uitkering op grond van de IOAW of IOAZ ontvangt, gelden andere inleverdata. Deze treft u in onderstaande tabel aan. Als u enkel een statusformulier moet inleveren, geldt dat deze half januari 2022 en half juli 2022 worden opgestuurd en 28 januari 2022 en 28 juli 2022 moeten worden ingeleverd.
Doen zich tussentijds wijzigingen voor in uw situatie? Dan moet u een mutatieformulier invullen.

 
Maand Inleverdatum
december 2021 28 december 2021
januari 2022 28 januari 2022
februari 2022 28 februari 2022
maart 2022 28 maart 2022
april 2022 28 april 2022
mei 2022 25 mei 2022
juni 2022 28 juni 2022
juli 2022 28 juli 2022
augustus 2022 26 augutus 2022
september 2022 28 september 2022
oktober 2022 28 oktober 2022
november 2022 28 november 2022
december 2022 28 december 2022

 

Als u alles tijdig en juist inlevert, vindt bijschrijving op uw rekening uiterlijk de 6e van de maand plaats.

Inlevermogelijkheden:

1. U kunt uw rofje inleveren op het gemeentehuis te Terneuzen;

2. U kunt uw rofje mailen naar uitkeringsadministratie@terneuzen.nl

3. U kunt uw rofje per post opsturen (geen postzegel nodig) naar:

Gemeente Terneuzen
t.a.v. team Uitkeringenadministratie
Antwoordnummer 91
4530 VB  TERNEUZEN