Informatie over het rofje

De gemeente controleert regelmatig uw gegevens om te beoordelen of u nog recht heeft op een uitkering en om fraude te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen ten opzichte van de situatie toen u uw uitkering aanvroeg. Iedere wijziging geeft u direct aan ons door via Mijn Inkomen. U ontvangt iedere maand op uw e-mailadres een bericht. Als u geen e-mailadres heeft, dan ontvangt u het maandelijks rechtmatigheidsonderzoeksformulier (rofje) per post.

Wanneer u de gemaakte afspraken omtrent uw uitkering niet nakomt is de gemeente verplicht een maatregel of een boete op te leggen. In de regel geldt: hoe ernstiger de feiten, hoe hoger de maatregel of de boete.

 

Inleverdata rofje op grond van de Participatiewet (PW):
Maand Inleverdatum
December 2023 29 december 2023
Januari 2024 1 februari 2024
Februari 2024 1 maart 2024
Maart 2024 2 april 2024
April 2024 1 mei 2024
Mei 2024 31 mei 2024
Juni 2024 1 juli 2024
Juli 2024 1 augustus 2024
Augustus 2024 2 september 2024
September 2024 1 oktober 2024
Oktober 2024 1 november 2024
November 2024 2 december 2024
December 2024 31 december 2024

 

Als u alles tijdig en juist inlevert, vindt bijschrijving op uw rekening uiterlijk de 10e van de maand plaats.

Mogelijkheden voor het inleveren van uw rofje:

  1.  U levert uw rofje digitaal in via Mijn Inkomen;
  2.  U mailt een foto of scan van uw papieren rofje naar uitkeringsadministratie@terneuzen.nl
  3.  U stuurt uw rofje per post op (geen postzegel nodig) tussen de 1e tot en met de 3e van de maand:

Gemeente Terneuzen
t.a.v. team Uitkeringsadministratie
Antwoordnummer 91
4530 VB  TERNEUZEN

Inleverdata rofje IOAW en IOAZ-uitkering

Als u een uitkering op grond van de IOAW of IOAZ ontvangt, gelden andere inleverdata. Deze treft u in onderstaande tabel aan. Als u enkel een statusformulier moet inleveren, geldt dat deze half januari 2024 en half juli 2024 worden opgestuurd en 29 januari 2024 en 29 juli 2024 moeten worden ingeleverd.
Doen zich tussentijds wijzigingen voor in uw situatie? Dan moet u een mutatieformulier invullen.

Maand Inleverdatum
December 2023 28 december 2023
Januari 2024 29 januari 2024
Februari 2024 28 februari 2024
Maart 2024 28 maart 2024
April 2024 29 april 2024
Mei 2024 28 mei 2024
Juni 2024 28 juni 2024
Juli 2024 29 juli 2024
Augustus 2024 28 augustus 2024
September 2024 27 september 2024
Oktober 2024 28 oktober 2024
November 2024 28 november 2024
December 2024 27 december 2024

 

Als u alles tijdig en juist inlevert, vindt bijschrijving op uw rekening uiterlijk de 6e van de maand plaats.

Inlevermogelijkheden:

  1. U levert uw rofje digitaal in via Mijn Inkomen;
  2. U mailt een foto of scan van uw papieren rofje naar uitkeringsadministratie@terneuzen.nl
  3. U stuurt uw rofje per post (geen postzegel nodig) naar:

Gemeente Terneuzen
t.a.v. team Uitkeringsadministratie
Antwoordnummer 91
4530 VB  TERNEUZEN