Informatie over het rofje

De gemeente controleert regelmatig uw gegevens om te beoordelen of u nog recht heeft op een uitkering en om fraude te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen ten opzichte van de situatie toen u uw uitkering aanvroeg. Iedere wijziging geeft u direct aan ons door via Mijn Inkomen. U ontvangt iedere maand op uw e-mailadres een bericht. Als u geen e-mailadres heeft, dan ontvangt u het maandelijks rechtmatigheidsonderzoeksformulier (rofje) per post.

Wanneer u de gemaakte afspraken omtrent uw uitkering niet nakomt is de gemeente verplicht een maatregel of een boete op te leggen. In de regel geldt: hoe ernstiger de feiten, hoe hoger de maatregel of de boete.

 

Inleverdata rofje op grond van de Participatiewet (PW):
Maand Inleverdatum
Januari 2023 1 februari 2023
Februari 2023 1 maart 2023
Maart 2023 30 maart 2023
April 2023 28 april 2023
Mei 2023 1 juni 2023
Juni 2023 30 juni 2023
Juli 2023 1 augustus 2023
Augustus 2023 1 september 2023
September 2023 29 september 2023
Oktober 2023 1 november 2023
November 2023 1 december 2023
December 2023 29 december 2023

 

Als u alles tijdig en juist inlevert, vindt bijschrijving op uw rekening uiterlijk de 10e van de maand plaats.

Mogelijkheden voor het doorgeven van de wijzigingen:

  1.  U geeft uw wijzigingen digitaal door via Mijn Inkomen;
  2.  U mailt een foto of scan van uw papieren rofje naar uitkeringsadministratie@terneuzen.nl
  3.  U stuurt uw rofje per post op (geen postzegel nodig) tussen de 1e tot en met de 3e van de maand:

Gemeente Terneuzen
t.a.v. team Uitkeringenadministratie
Antwoordnummer 91
4530 VB  TERNEUZEN

Inleverdata rofje IOAW en IOAZ-uitkering

Als u een uitkering op grond van de IOAW of IOAZ ontvangt, gelden andere inleverdata. Deze treft u in onderstaande tabel aan. Als u enkel een statusformulier moet inleveren, geldt dat deze half januari 2023 en half juli 2023 worden opgestuurd en 27 januari 2023 en 28 juli 2023 moeten worden ingeleverd.
Doen zich tussentijds wijzigingen voor in uw situatie? Dan moet u een mutatieformulier invullen.

Maand Inleverdatum
Januari 2023 27 januari 2023
Februari 2023 28 februari 2023
Maart 2023 28 maart 2023
April 2023 28 april 2023
Mei 2023 29 mei 2023
Juni 2023 28 juni 2023
Juli 2023 28 juli 2023
Augustus 2023 28 augustus 2023
September 2023 28 september 2023
Oktober 2023 27 oktober 2023
November 2023 28 november 2023
December 2023 28 december 2023

 

Als u alles tijdig en juist inlevert, vindt bijschrijving op uw rekening uiterlijk de 6e van de maand plaats.

Inlevermogelijkheden:

  1. U geeft uw wijzigingen door via Mijn Inkomen;
  2. U mailt een foto of scan van uw papieren rofje naar uitkeringsadministratie@terneuzen.nl
  3. U stuurt uw rofje per post (geen postzegel nodig) naar:

Gemeente Terneuzen
t.a.v. team Uitkeringenadministratie
Antwoordnummer 91
4530 VB  TERNEUZEN