Gehandicaptenparkeerplaats

Bent u gehandicapt en heeft u een auto? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen in de buurt van uw huis. Alleen u mag uw auto daar neerzetten. Bij de parkeerplaats plaatst de gemeente het bord gehandicaptenparkeerplaats. Hierop staat het kenteken van uw auto.

Voorwaarden

1. Aanvrager beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder met een geldigheidsduur van tenminste 2 jaar. In de volgende uitzonderingssituatie voldoet ook de houder van een gehandicaptenparkeerkaart als passagier met een geldigheidsduur van tenminste 2 jaar aan deze voorwaarde: Aanvrager dient onder voortdurend toezicht te staan van een begeleider en kan zich niet naar een auto begeven die 100 meter verderop staat;

2. Aanvrager is permanent bewoner van het pand waarvoor de gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd;

3. Aanvrager heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein en kan deze redelijkerwijs ook niet alsnog realiseren of huren binnen 100 meter van zijn woning. Een parkeerplaats in de voortuin, op een wijze strijdig met de Beleidsregels inritten, wordt in dit verband niet gezien als een parkeermogelijkheid;

4. De parkeerdruk in de omgeving is zo hoog dat binnen een afstand van 100 meter vanaf de woning geen parkeergelegenheid beschikbaar is of de aanwezige parkeerruimte regelmatig niet beschikbaar is (uit een verkeerskundig onderzoek blijkt dat de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen die liggen binnen een straal van 100 meter van de woning hoger is dan 75%);

5. De aanvrager is in bezit van een eigen auto (heeft het kenteken van het voertuig op zijn of haar naam) of -indien het gaat om de uitzonderingssituatie dat de aanvrager een gehandicaptenparkeerkaart als passagier heeft- het kenteken van het voertuig staat op naam van een medebewoner van het pand;

6. Indien de aanvrager wonende is binnen een parkeerregime, dient de aanvrager in het bezit te zijn van een parkeervergunning/-ontheffing.

Kosten

Indien men in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats en een inkomen heeft boven bijstandsniveau, bedragen de kosten 150,- euro. Na toekenning van de gehandicaptenperkeerplaats ontvangt u een uitnodiging tot betaling.
Indien uw inkomen lager is dan of gelijk is aan de van toepassing zijnde bijstandsnorm, kunt u in aanmerking worden gebracht voor vergoeding van de aanlegkosten (150,- euro) van de gehandicaptenparkeerplaats op grond van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Terneuzen 2007. Wanneer u hiervoor in aanmerking wenst te komen, dient u uw inkomensgegevens over de afgelopen 3 maanden bij de aanvraag te voegen, evenals gegevens over ontvangen inkomen uit vermogen, zoals rente.

Aanvraag

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats doet u aan de balie.
U neemt mee:

  • een ingevuld aanvraagformulier;
  • een geldig legitimatiebewijs;
  • het kentekenbewijs van uw auto.
Meer informatie over de gehandicaptenparkeerplaats vindt u op de website van de Rijksoverheid of bel met de Rijksoverheid via telefoonnummer 1400.