Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal domein (ASD) geeft advies aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het college kan vragen om een advies, maar de Adviesraad Sociaal Domein kan dit ook op eigen initiatief geven.

Medewerkers van de gemeente betrekken de Adviesraad Sociaal Domein in een vroeg stadium bij beleid- of uitvoeringstaken. Het sociaal domein heeft betrekking op:

 • Werk en Inkomen
 • Wonen en Leefomgeving
 • Jeugd en Onderwijs
 • Mobiliteit en Toegankelijkheid
 • Welzijn en Mantelzorg

Met deze adviezen wil de Adviesraad Sociaal Domein de hulp en ondersteuning van de gemeente aan de burgers verbeteren. Hiervoor kijken wij naar het beleid en naar de uitvoering van dit beleid.

Heeft u een vraag of idee voor de Adviesraad Sociaal Domein?
Wij horen graag uw mening en ideeën. Stuur ons gerust een mail.

Wat kan de Adviesraad Sociaal Domein voor u betekenen?

Onze taak is het college informeren over problemen of ontwikkelingen in het sociaal domein. We vinden het belangrijk dat we hierbij een brede vertegenwoordiging vanuit de burgers hebben. Het is dus van belang dat wij zoveel mogelijk informatie verzamelen. Uw ideeën en die van ons zijn hierbij belangrijk.

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente.

Vergaderdata 2024 

De vergaderingen zijn van 17.30 uur tot 21.00 uur op de volgende woensdagen:

 • 10 januari 2024
 • 7 februari 2024
 • 13 maart 2024
 • 17 april 2024
 • 5 juni 2024 
 • 21 augustus 2024 (reservedatum)
 • 4 september 2024
 • 9 oktober 2024
 • 20 november 2024
 • 18 december 2024 (reservedatum)

Wilt u een vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein bijwonen? U kunt dit aanvragen via asd@terneuzen.nl. De voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein bespreekt dit vervolgens met u.

Wie zitten er op dit moment in de Adviesraad Sociaal Domein?

Op dit moment bestaat de Adviesraad Sociaal Domein uit acht leden inclusief de voorzitter en de secretaris. De adviesraad bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en interesses.

Wij zijn lid van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Hierdoor blijven wij goed op de hoogte van landelijke ontwikkelingen, thema's, nieuws en nieuwe inzichten.

Adviezen en verslagen

De Adviesraad Sociaal Domein is op 1 januari 2024 gestart. Op dit moment hebben wij nog geen openbare adviezen.

In 2025 zal de Adviesraad Sociaal Domein haar eerste jaarverslag publiceren. Dit jaarverslag geeft onder andere een overzicht van de werkwijze, de uitgebrachte adviezen en de thema's die hebben gespeeld. 

Profielschets leden Adviesraad Sociaal Domein

Wij verwachten van de leden dat zij:

 • Midden in de Terneuzense samenleving staan.
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
 • Beschikken over een uitgebreid maatschappelijk netwerk.
 • Contacten onderhouden met inwoners en relevante partijen in Terneuzen en deze contacten gebruiken om relevante vraagstukken in het sociale domein te vertalen naar adviezen.
 • Een actieve houding hebben.
 • Kennis hebben van de door de gemeente uit te voeren wetten in het sociale domein.
 • Door (eerdere) werkzaamheden of opgedane ervaringen een bijdrage kunnen leveren aan de advisering van het college.
Profielschets voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

De voorzitter is onafhankelijk en mag niet inhoudelijk meediscussiëren en meestemmen.

Naast de kenmerken in het hiervoor beschreven profiel van de leden, verwachten we van de voorzitter dat deze:

 • Beschikt over een ruime bestuurlijke ervaring en inzicht heeft in de structuren en doelstellingen van de verschillende wetten in het sociale domein.
 • Kennis heeft van de gemeentelijke processen.
 • Een strategisch denker is die gevoel heeft voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Leiding kan geven aan de adviesraad bij het formuleren van adviezen.
 • Verantwoordelijk is voor het goed functioneren van de adviesraad.
 • Geen (neven-)functie of nevenactiviteit vervult die kan conflicteren met een goede vervulling van de functie van voorzitter van de adviesraad.