Adviesraad Sociaal domein

De Adviesraad Sociaal domein (ASD) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders. Medewerkers van de gemeente betrekken de ASD in een vroeg stadium bij te ontwikkelen beleid of uitvoeringstaken die het sociaal domein betreffen. Dat heeft met betrekking op:

 • Werk en Inkomen
 • Wonen en Leefomgeving
 • Jeugd en Onderwijs
 • Mobiliteit en Toegankelijkheid
 • Welzijn en Mantelzorg

De adviesraad streeft naar een brede vertegenwoordiging vanuit de bevolking, ongeacht leeftijd, etniciteit, religie, enz.

Er zijn zes tot acht overlegmomenten per jaar. Deze worden voorgezeten door een voorzitter en ondersteunt door een collega vanuit de ambtelijke organisatie.

De Adviesraad sociaal domein is per mail te bereiken.

Profielschets leden sociaal domein

Wij verwachten van de leden dat zij:

 • Midden in de Terneuzense samenleving staan.
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
 • Beschikken over een uitgebreid maatschappelijk netwerk.
 • Contacten onderhouden met inwoners en relevante partijen in Terneuzen en deze contacten gebruiken om relevante vraagstukken in het sociale domein te vertalen naar adviezen.
 • Een actieve houding hebben.
 • Kennis hebben van de door de gemeente uit te voeren wetten in het sociale domein.
 • Door (eerdere) werkzaamheden of opgedane ervaringen een bijdrage kunnen leveren aan de advisering van het college.
Profielschets voorzitter sociaal domein

De voorzitter is onafhankelijk en mag niet inhoudelijk meediscussiëren en meestemmen.

Naast de kenmerken in het hiervoor beschreven profiel van de leden, verwachten we van de voorzitter dat deze:

 • Beschikt over een ruime bestuurlijke ervaring en inzicht heeft in de structuren en doelstellingen van de verschillende wetten in het sociale domein.
 • Kennis heeft van de gemeentelijke processen.
 • Een strategisch denker is die gevoel heeft voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Leiding kan geven aan de adviesraad bij het formuleren van adviezen.
 • Verantwoordelijk is voor het goed functioneren van de adviesraad.
 • Geen (neven-)functie of nevenactiviteit vervult die kan conflicteren met een goede vervulling van de functie van voorzitter van de adviesraad.