Evenement organiseren

Wilt een evenement organiseren voor bijvoorbeeld meer dan 150 personen of voor meerdere dagen dan heeft u een evenementenvergunning nodig. Een evenement heeft een openbaar karakter en is dus geen besloten gelegenheid, zoals een trouwfeest of verjaardag.
Let op: wanneer er voor een besloten gelegenheid kaarten worden verkocht en/of verspreid (bijvoorbeeld onder sponsoren of deelnemers) en/of reclame wordt gemaakt is er tevens sprake van een evenement.

Een vergunningplichtig evenement dient u vóór 20 oktober van het voorgaande jaar aan te melden.
Een evenementenvergunning dient u minimaal 12 weken van te voren aan te vragen. Hier zijn kosten aan verbonden.
Klik op de betreffende paperclip hierboven voor het aanvraagformulier. U heeft hiervoor eHerkenning of DigiD nodig.

Wanneer is een evenement vergunningvrij?

Voor een klein evenement, bijvoorbeeld een barbecue, buurtfeest of sporttoernooi, heeft u geen vergunning of melding nodig als:

  • het maximaal 1 dag duurt en
  • het een lokale uitstraling heeft (minder dan 150 personen) en
  • er geen doorgaande wegen worden afgesloten en
  • het geen versterkte muziek heeft na 23.00 uur en
  • er geen geluids- of andere overlast wordt verwacht (of in het verleden heeft veroorzaakt) en
  • er geen natuur wordt verstoord

Voor meer informatie kunt u contact opnemen team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.


Zaken die u zonder evenementenvergunning apart moet aanvragen of melden:

Gebruik van een tent met meer dan 150 personen of gebouw met meer dan 50 personen

Indien u gebruik maakt van een tent met meer dan 150 personen of een gebouw met meer dan 50 personen dient u op grond van de 'brandveiligheidsverordening' een melding voor brandveilig gebruik te doen bij de gemeente. Deze melding dient goedgekeurd (geaccepteerd) te worden door de gemeente.
Doe uw melding minimaal 4 weken van te voren. Klik hier voor meer informatie.

Publiciteit voor een vergunningvrij evenement op de website of welkomstborden

Evenementen met vergunning worden vermeld op de website en welkomstborden in de plaats van het evenement.
U kunt een vergunningvrij evenement ook aanmelden voor publiciteit.
Doe uw melding minimaal 4 weken van te voren. Klik hier voor meer informatie.


Andere activiteiten waarvoor u een melding of aanvraag moet doen:

Alcohol schenken tijdens een evenement of besloten gelegenheid

Voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank (minder van 15% alcohol) heeft u toestemming (ontheffing) nodig van de gemeente. Het schenken van sterk alcoholhoudende dranken is niet toegestaan.
Doe uw aanvraag minimaal 4 weken van te voren. Klik hier voor meer informatie.

Materiaal voor een evenement huren

Voor uw evenement kunt u materialen huren bij de gemeente. Klik hier voor meer informatie.

Reclameborden en posters

Posters opplakken is alleen toegestaan op de plakzuil aan de Jongestraat in Terneuzen en het dorpsplein in Zuiddorpe. Voor het plaatsen van reclameborden gelden aparte regels. Klik hier voor meer informatie.

Vuur stoken bij een evenement

Voor het stoken van een paas- of kampvuur heeft u een ontheffing van de gemeente nodig.
Doe uw aanvraag minimaal 8 weken van te voren. Klik hier voor meer informatie.

Vuurwerk afsteken

Vuurwerk mag alleen worden afgestoken tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02.00 uur ’s nachts op plaatsen waar dit geen gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. Klik hier voor meer informatie.

Geluidsontheffing (incidentele festiviteit) voor horecabedrijven of verenigingen

Een horecabedrijf of sportvereniging mag maximaal 12 keer per jaar een festiviteit aanmelden voor ontheffing van de geluidsnorm tot uiterlijk 01:00 uur 's nachts.
Doe uw melding minimaal 2 weken van te voren. Klik hier voor meer informatie.

Klein kansspel (bingo of rad van fortuin)

Voor het organiseren van een klein kansspel (zoals bingo of rad van fortuin) dient u een melding te doen bij de gemeente. Doe uw melding minimaal 2 weken van te voren. Klik hier voor meer informatie.

Loterij

Voor het organiseren van een loterij heeft u in de meeste gevallen een loterijvergunning nodig.
Doe uw aanvraag minimaal 3 weken van te voren. Klik hier voor meer informatie.

Prijsvraag

Voor het organiseren van een prijsvraag met een hoofdprijs boven de € 4500,- is een vergunning van de Kansspelautoriteit nodig. Klik hier voor meer informatie.

Winkelweekactie

Voor een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel. Klik hier voor meer informatie.

Inzameling geld of goederen voor goed doel (collecteren)

Collecteren voor een goed doel mag alleen als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Klik hier voor meer informatie.

Snuffelmarkt

Voor het organiseren van een snuffelmarkt (rommelmarkt in een gebouw) heeft u een vergunning nodig.
Doe uw aanvraag minimaal 12 weken van te voren. Klik hier voor meer informatie.

Standplaats op weekmarkt

Voor het bedrijven van handel op de weekmarkt heeft u een marktvergunning nodig.
Doe uw aanvraag minimaal 8 weken van te voren. Klik hier voor meer informatie.

Standplaats kraam of verkoopwagen op openbare weg

Voor het buiten een weekmarkt op of aan de openbare weg verkopen van producten of leveren van diensten vanuit een mobiele verkoopinrichting (zoals een kraam, wagen, tafel of kleed) is een standplaatsvergunning voor ambulante handel nodig. Doe uw aanvraag minimaal 8 werkweken van te voren. Klik hier voor meer informatie.

Verkoop op openbare weg of aan huis (venten)

Voor het verkopen van goederen of aanbieden van diensten op de openbare weg of aan huis gelden bepaalde voorwaarden. Klik hier voor meer informatie.

Inschrijven kermis

Als u met een kermisattractie deel wilt nemen aan een kermis kunt u zich hiervoor inschrijven. Klik hier voor meer informatie.