Publiciteit voor uw evenement

Hoe meld ik een evenement aan?

Klik op de knop 'Evenement aanmelden voor publiciteit'. Doe uw melding minimaal vier weken van te voren.

Als gemeente bepalen we altijd of en welke evenementen we op de welkomstborden plaatsen.

Evenement aanmelden voor publiciteit

 

Welkomstborden

Op de (digitale) welkomstborden die aan het begin van iedere kern staan, kondigen we de grotere evenementen aan. Daarnaast is op de borden ook nog ruimte voor promotie van kleinere activiteiten.
Hiervoor geldt de regel dat we terugkerende activiteiten zoals bingo’s, spel- en dansavonden, fiets- en wandeltochten (toeristisch of puur recreatief) niet meer op de  (digitale) welkomstborden plaatsen. Dit geldt ook voor natuur-, café-, en knutselactiviteiten. Voor deze activiteiten zijn wel andere mogelijkheden voor publiciteit, zoals de agenda van het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad (ZVA), wekelijks in de krant en online.

Kleinere activiteiten die we nog wel op de borden aankondigen zijn bijvoorbeeld: tentoonstellingen, concerten en/of optredens, speelgoed- en kledingbeurzen, Sinterklaasintochten, rommelmarkten, sportevenementen en speelweken.

Reclameborden en spandoeken

Reclameborden

Het plaatsen van (reclame)borden is niet toegestaan.
Voor evenementen met een evenementenvergunning geldt een uitzondering, vraag hiervoor naar de voorwaarden.

Posters en flyeren

Posters plakken

Posters opplakken mag alleen op de plakzuil in de Jongestraat en op het plakbord in de Havenstraat (hoek Noordstraat) in Terneuzen. Andere plaatsen mogen niet.

Flyeren

Flyeren (het uitdelen van reclamefolders) mag. Alle folders die op straat (in de openbare ruimte) belanden moet u opruimen, om zwerfafval te voorkomen. Alle extra kosten voor het opruimen van het flyer-materiaal brengen wij in rekening van het bedrijf of de instantie die verantwoordelijk is voor de flyers.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met het team Communicatie, tel 14 0115.