Vergunning aanvragen

Bent u van plan iets te bouwen of slopen, een inrit te maken, een boom te kappen, een inrichting te wijzigen of een gebouw te gebruiken? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket online (klik hier).

Op deze site kunt u ook de vergunningcheck invullen om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Een reguliere aanvraag duurt 8 weken en kan met 6 weken worden verlengd. Een complexe aanvraag kan langer duren. U kunt op het Omgevingsloket online volgen wat de stand van zaken van uw aanvraag is.
De actuele leges(kosten) voor vergunningen vindt u hier. Vul uw postcode in en zoek op leges.

Als bedrijf, vereniging of stichting dient u ook altijd te controleren of u een milieumelding moet doen via de Activiteitenbesluit Internet Module (klik hier).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.