Vergunning aanvragen

Wilt u iets bouwen of slopen, een uitrit maken, een boom kappen, een inrichting wijzigen of een gebouw gebruiken? Dan kunt u hiervoor een vergunning aanvragen of vergunningcheck doen via het Omgevingsloket

Een reguliere aanvraag duurt 8 weken en kan met 6 weken worden verlengd. Een complexe aanvraag kan langer duren. U kunt op het Omgevingsloket volgen wat de stand van zaken van uw aanvraag is.
De actuele leges(kosten) voor vergunningen vindt u hier (vul uw postcode in en zoek op het titel-woord leges).

Als bedrijf, vereniging of stichting dient u ook altijd te controleren of u een milieumelding moet doen.
De lijst van bomen waar u een kapvergunning voor nodig heeft kunt u hier vinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.