Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u iets bouwen of slopen, een uitrit maken, een boom kappen, een inrichting wijzigen of een gebouw gebruiken? Dan raden wij u aan om eerst een vergunningcheck te doen in het Omgevingsloket online. Als uit de vergunningcheck blijkt dat u een vergunning nodig heeft, kunt u kiezen om een vooroverleg aan te vragen of direct een vergunningsaanvraag in te dienen.
 

Vergunningcheck doen

Wij raden u aan om eerst een vergunningcheck te doen in het Omgevingsloket online. Kies voor 'Particulier' of 'Vertegenwoordiger van een bedrijf' en klik op de knop 'Vergunningcheck'. Hier vult u de locatie en de geplande werkzaamheden in. Na het doorlopen van een aantal vragenlijsten, komt er als uitkomst of de werkzaamheden vergunningvrij, vergunningplichtig of meldingplichtig zijn. U kunt de vergunningcheck doen zonder in te loggen.

Omgevingsloket online

Wat mag er binnen het bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan staat wat er wel en niet mag op een bepaalde locatie.

Bestemmingsplan inzien

Twijfelt u of een vergunning nodig is? Of wenst u een vooroverleg?

Heeft u de vergunningcheck gedaan maar twijfelt u nog steeds of u een vergunning nodig heeft? Of zijn de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan niet duidelijk? Dan kunt u met ons hierover overleggen. U heeft de volgende mogelijkheden:

  • U maakt rechtstreeks een afspraak bij ons. Vermeld dan om welk bouwadres of om welke locatie het gaat. Kies hierbij voor de optie 'Vergunningsvrij bouwen / informatie bestemmingsplan'. Neem indien mogelijk het volgende mee op uw afspraak:
    • duidelijke situatieschets;
    • duidelijke aanzichten;
    • duidelijke plattegronden.

Afspraak maken

  • U vraagt in het Omgevingsloket een vooroverleg aan bij ons.

Omgevingsloket online

Vergunning aanvragen

Als uit de vergunningcheck blijkt dat u een vergunning of melding nodig heeft, kunt u die eveneens aanvragen in het Omgevingsloket. Kies voor 'Particulier' of 'Vertegenwoordiger van een bedrijf' en gebruik de knop 'Aanvraag/melding'. Als particulier heeft u DigiD nodig om in te loggen. Als vertegenwoordiger van een bedrijf heeft u eHerkenning nodig.

Omgevingsloket online

Hoe lang duurt een aanvraag?

Een reguliere aanvraag duurt 8 weken en kan met 6 weken worden verlengd. Een complexe aanvraag kan langer duren. De aanvraag dient wel eerst compleet te zijn om in behandeling te worden genomen. In het Omgevingsloket kunt u de stand van zaken van uw aanvraag volgen.

Omgevingsloket online

Wat zijn de kosten?

De kosten voor een vergunning (ook wel 'leges' genoemd) vindt u in de legesverordening.

Legesverordening bekijken

Vergunning intrekken

Indien de bouw niet meer doorgaat, kunt u een verzoek doen om de omgevingsvergunning in te trekken. Dit kan alleen als de omgevingsvergunning op uw naam staat en de gemeente Terneuzen de vergunning heeft verleend.

Omgevingsvergunning intrekken

Voor welke bomen heb ik een kapvergunning nodig?

In de lijst met beschermde bomen vindt u de bomen waar u een omgevingsvergunning voor kappen nodig heeft.

Lijst met beschermde bomen

Wanneer moet ik een milieumelding doen?

Voor een bedrijf, vereniging of stichting dient u mogelijk ook een milieumelding (melding activiteitenbesluit) te doen.

Controleren of u een milieumelding moet doen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving met het contactformulier of tel 14 0115.