Brandveilig gebruik van gebouw of tent

Om een bouwwerk met meerdere personen te kunnen gebruiken moet het bouwwerk brandveilig zijn.
U moet hiervoor een goedgekeurde actuele melding of vergunning voor brandveilig gebruik kunnen overleggen.

U kunt een vergunning aanvragen of melding doen via het Omgevingsloket. Een melding is gratis.
Verandert er iets aan de inrichting of situatie, dan moet u altijd een nieuwe melding doen of nieuwe vergunning aanvragen.

 

Wanneer moet ik een melding doen?

U heeft een goedgekeurde melding 'bouwwerk brandveilig gebruiken' nodig bij:

 • gebruik van een bouwwerk met meer dan 50 personen
 • gebruik van een tijdelijk bouwsel (tent, tribune) met meer dan 150 personen
 • kamergewijze verhuur van een woning of ander bouwwerk (door 5 of meer afzonderlijke bewoners)

Let op: valt een tijdelijk bouwsel binnen een evenementenvergunning dan is er geen aparte melding nodig.

Melding brandveilig gebruik doen

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig bij gebruik van een bouwwerk als:

 • nachtverblijf voor meer dan 10 personen
 • dagverblijf voor meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar
 • dagverblijf voor meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen

Omgevingsvergunning aanvragen

Welke punten zijn belangrijk?

De brandweer (Veiligheidsregio Zeeland) controleert of een gebouw brandveilig is. Waar gaat het dan om:

 • Voldoende en duidelijk zichtbare vluchtroutes naar de openbare weg
 • Vrije vluchtroutes: deuren/openingen goed bereikbaar, niet op slot, vrij van obstakels, duidelijk aangegeven
 • Voldoende brandveiligheidsvoorzieningen: brandblussers, brandmelders, noodverlichting
 • Brandveilige feestversiering, stands, kramen, podia en dergelijke
 • Duidelijke veiligheidsinstructies, ontruimings- en vluchtplan
 • Opstelling inventaris, draairichting nooddeuren, maximaal aantal personen per ruimte, brand- en rookwerende scheidingen
Meer informatie

Bovenstaande informatie kunt u nalezen in het Bouwbesluit en het Besluit brandveilig gebruik.

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.