Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren voor bijvoorbeeld meer dan 150 personen? Of voor meerdere dagen? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig.

Een evenement heeft een openbaar karakter. Het is dus geen besloten gelegenheid, zoals een trouwfeest of verjaardag. Let op: verkoopt en/of verspreidt u kaarten voor een besloten gelegenheid, bijvoorbeeld onder sponsoren of deelnemers? Of maakt u reclame? Dan is er ook sprake van een evenement.

Voor een groot evenement moet u de vergunning minimaal twaalf weken van te voren aanvragen. Voor een middelgroot evenement moet u de vergunning minimaal acht weken van te voren aanvragen. Aan beide vergunningen zijn kosten verbonden. Maak uw keuze uit de knoppen. Als burger heeft u hiervoor  DigiD nodig, als organisatie eHerkenning.
 

Evenementenvergunning aanvragen als burger

Evenementenvergunning aanvragen als organisatie

 

Wanneer is een evenement vergunningvrij?

Voor een klein evenement, bijvoorbeeld een Sinterklaasintocht, buurtbarbecue, wandel- of fietstocht, braderie of optocht heeft u geen vergunning of melding nodig als:

 • het maximaal 1 dag duurt
 • er na 23:00 uur geen muziek meer ten gehore wordt gebracht
 • het evenement uiterlijk om middernacht eindigt
 • het een lokale uitstraling heeft en er dus niet op gericht is om bezoekers van buiten de wijk of kern aan te trekken
 • tijdens het evenement geen doorgaande wegen worden afgesloten
 • het evenement niet plaatsvindt in een (tijdelijk) bouwwerk zoals een tent of een schuur / loods
 • het evenement niet wordt gehouden in of nabij een milieu- of natuurbeschermingsgebied
 • het evenement geen circusvoorstelling is
Vergunning aanvragen voor een middelgroot evenement

Voor een middelgroot evenement, bijvoorbeeld een dorpsfeest, muziekoptreden of een grotere braderie heeft u een vergunning nodig. Hiervan is sprake als niet wordt voldaan aan één of meerdere criteria van een vergunningvrij evenement en:

 • er muziek ten gehore wordt gebracht na 23:00u
 • er nadere verkeersmaatregelen nodig zijn
 • er enige hinder of overlast voor de omgeving te verwachten is, die doorgaans kan worden beperkt met standaardmaatregelen en – voorschriften

Voor de aanvraag van een middelgroot evenement geldt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een indientermijn van minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement. Gebruik de knop 'Evenementenvergunning aanvragen'. U heeft hiervoor DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven.

Vergunning aanvragen voor een groot evenement

Voor een groot evenment moet u denken aan bijvoorbeeld de Havendagen in Terneuzen. Een groot evenement is een evenement waarbij te verwachten is dat er aanmerkelijke risico’s ontstaan voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Dit kan worden veroorzaakt door de grote aantallen bezoekers, de forse geluidsbelasting en/of het grote aantal verkeersbewegingen. Er kan in deze gevallen niet worden volstaan met standaardvoorschriften. Extra aandacht van de Politie, Brandweer of GHOR is vereist.

Voor de aanvraag van een groot evenement geldt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een indientermijn van minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement. Gebruik de knop 'Evenementenvergunning aanvragen'. U heeft hiervoor DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel.14 0115.
Wilt u dat wij uw evenement vermelden op onze website, klik dan op publiciteit voor uw evenement.