Inzameling geld of goederen voor goed doel (collecteren)

Wilt u geld (collecte) of goederen inzamelen voor een goed doel?

Dan mag dit alleen als:

  • Het een inzameling in besloten kring is;
  • De inzameling is voor een instelling, organisatie of vereniging van ideele, liefdadige, recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. De collectanten beschikken over een bewijs van lidmaatschap of legitimatiebewijs van de instelling, organisatie of vereniging waarvoor de collecte is;
  • De inzameling is voor een instelling die is opgenomen in het rooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving. De collectanten beschikken over een legitimatiebewijs van de instelling waarvoor de collecte is. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een collecterooster vast. In dit rooster wijst het CBF aan grote landelijke collecterende fondsen een periode voor hun collecte toe.

Voldoet u aan bovengenoemde voorwaarden dan heeft u geen vergunning nodig. In alle andere gevallen is het niet toegestaan.

Onder het inzamelen van geld of goed vallen ook: het aanbieden van goederen of diensten waarbij de opbrengst geheel of gedeeltelijk voor een goed doel is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.