Standplaats voor kraam of verkoopwagen

Op openbare weg

Wilt u buiten een weekmarkt aan de openbare weg producten verkopen of diensten leveren vanuit een mobiele verkoopinrichting. Zoals een kraam, verkoopwagen, kar, auto of tafel. Dat heeft u een standplaatsvergunning voor ambulante handel nodig.

Op weekmarkt

Wilt u handel op de warenmarkt bedrijven? Dan moet u daarvoor een standplaatsvergunning hebben. Dit is gelijk uw marktvergunning. Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:

  • U moet handelingsbekwaam zijn;
  • U moet aantonen dat u voldoet aan alle verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie;
  • De standplaatshouder hoeft de standplaats niet persoonlijk in te nemen, maar is wel persoonlijk verantwoordelijk voor de inname van de standplaats.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de branchelijst. Bij overtreding van de marktvoorschriften is de sanctielijst van toepassing.

Hoe vraag ik een standplaatsvergunning aan?

Klik op de knop 'Aanvraag standplaatsvergunning'. U heeft hiervoor eHerkenning of DigiD nodig. Doe uw aanvraag minimaal acht weken van te voren. Bij het digitale formulier moet u de volgende documenten toevoegen:

  • kopie vestigingsvergunning in het handelsregisterKamer van Koophandel
  • kopie van uw geldig identiteitsbewijs
  • kopie geldig verzekeringsbewijs
  • foto van de eigen verkoopwagen of -kraam

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Stadsservice, tel 14 0115.
Voor het parkeren van uw auto bij de weekmarkt kunt u een parkeervergunning ambulante handel aanvragen.