Standplaats voor kraam of verkoopwagen

Wilt u een standplaatsvergunning aanvragen? Doe uw aanvraag minimaal acht weken van te voren. Gebruik de knop 'Standplaatsvergunning aanvragen'. U heeft hiervoor DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven. Bij het digitale formulier moet u de volgende documenten toevoegen:

  • kopie vestigingsvergunning in het handelsregisterKamer van Koophandel
  • kopie van uw geldig identiteitsbewijs
  • kopie geldig verzekeringsbewijs
  • foto van de eigen verkoopwagen of -kraam
     

Standplaatsvergunning aanvragen

 

Op openbare weg

Wilt u, buiten een weekmarkt, aan de openbare weg producten verkopen of diensten leveren vanuit een mobiele verkoopinrichting? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Met een mobiele verkoopinrichting bedoelen we een kraam, verkoopwagen, kar, auto of tafel.

Op weekmarkt

Wilt u handel op de warenmarkt bedrijven? Dan moet u daarvoor een standplaatsvergunning hebben. Dit is gelijk uw marktvergunning. Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:

  • U moet handelingsbekwaam zijn;
  • U moet aantonen dat u voldoet aan alle verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie;
  • De standplaatshouder hoeft de standplaats niet persoonlijk in te nemen, maar is wel persoonlijk verantwoordelijk voor de inname van de standplaats.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de branchelijst. Bij overtreding van de marktvoorschriften is de sanctielijst van toepassing.

In combinatie met de standplaatsvergunning voor de woensdagmarkt in Terneuzen, kunt u voor uw auto een parkeervergunning weekmarkt aanvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Stadsservice, tel 14 0115.