Standplaats voor kraam of verkoopwagen

Wilt u een standplaatsvergunning aanvragen? Doe uw aanvraag minimaal acht weken van te voren. Gebruik de knop 'Standplaatsvergunning aanvragen'. U heeft hiervoor DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven. Bij het digitale formulier moet u de volgende documenten toevoegen:

 • kopie inschrijving Kamer van Koophandel
 • kopie van uw geldig identiteitsbewijs
 • kopie geldig verzekeringsbewijs
 • foto gebruikte verkoopwagen of kraam
 • locatieschets verkoopwagen of kraam
 • indien geen gemeentegrond: schriftelijke toestemming eigenaar of wegbeheerder

Markt en losse standplaatsen met DigiD

Markt en losse standplaatsen met eHerkenning

 

Op openbare weg

Wilt u, buiten een weekmarkt, aan de openbare weg producten verkopen of diensten leveren vanuit een mobiele verkoopinrichting? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Met een mobiele verkoopinrichting bedoelen we een kraam, verkoopwagen, kar, auto of tafel.
Er zijn drie soorten standplaatsen:

 • Vaste standplaats
  Standplaats op vaste aangewezen locatie die tenminste een vaste dag per week wordt ingenomen door dezelfde standplaatshouder voor een langere periode.
  De duur van de vergunning voor een vaste standplaats is maximaal vijf jaar.
 • Incidentele standplaats
  Standplaats op een aangewezen locatie die eenmalig voor minimaal een dag(deel) en maximaal tien dag(delen) wordt toegewezen aan een standplaatshouder.
  De dagen aangegeven in de vergunningsvraag vallen eenmalig binnen een periode van een half jaar.
 • Pilot standplaats
  Nog niet aangewezen vaste standplaats waar als pilot een standplaats voor maximaal een jaar kan worden ingenomen. De pilotstandplaats is een vaste nog niet aangewezen locatie die tenminste een vaste dag per week wordt ingenomen door dezelfde standplaatshouder.
Op weekmarkt

Wilt u handel op de warenmarkt bedrijven? Dan moet u daarvoor een standplaatsvergunning hebben. Dit is gelijk uw marktvergunning. Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:

 • U moet handelingsbekwaam zijn;
 • U moet aantonen dat u voldoet aan alle verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie;
 • De standplaatshouder hoeft de standplaats niet persoonlijk in te nemen, maar is wel persoonlijk verantwoordelijk voor de inname van de standplaats.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de branchelijst. Bij overtreding van de marktvoorschriften is de sanctielijst van toepassing.

In combinatie met de standplaatsvergunning voor de woensdagmarkt in Terneuzen, kunt u voor uw auto een parkeervergunning weekmarkt aanvragen.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor een vergunning en andere tarieven vindt u in de 'Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgelden'.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in Beleidsregels standplaatsen gemeente Terneuzen.

Bent u op zoek naar meer informatie over een vergunning voor dienstverlening aan of op de openbare weg? Of wilt u iets weten over een (markt)standplaatsvergunning of een marktvergunning? Dan kunt u dit nalezen in artikel 2.15 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Terneuzen.
Of artikel 7 in de Marktverordening Terneuzen.

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.