Klein kansspel (bingo of rad van fortuin)

Voor kleine kansspelen zoals bingo of rad van fortuin dient u een melding te doen bij de gemeente.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de waarde van de prijzen per spelronde mag niet meer bedragen dan € 400,- en
  • de waarde van de prijzen per bijeenkomst (per dag) mag niet meer bedragen dan € 1.550,- en
  • de vereniging moet minstens drie jaar bestaan en
  • de opbrengst van het kansspel moet ten bate komen van een doel conform de statuten van de vereniging of een ander maatschappelijk goed doel. Dit mag niet het organiseren van kansspelen zijn. Ook mag er geen enkel persoonlijk belang zijn.

Hoe doe ik een melding klein kansspel?

Maak uw keuze uit de knoppen 'Klein kansspel melden'. Als burger heeft u hiervoor DigiD nodig. Als organisatie eHerkenning . Doe uw melding minimaal twee weken van te voren.
 

Klein kansspel melden als burger

Klein kansspel melden als organisatie

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en handhaving, tel 14 - 0115.