Melding over openbare ruimte (MOR)

De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Is er iets kapot, is er sprake van overlast of ziet u een gevaarlijke situatie, meld dit dan aan ons. Uw  melding draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid van deze openbare plekken.

Uw melding kan gaan over verschillende onderwerpen zoals losliggende straatstenen waarover mensen kunnen struikelen, laaghangende takken, wateroverlast door overstroming van putten, volle prullenbakken of zwerfafval, ratten en muizen, illegale bewoning, overlast van vuurwerk. parkeeroverlast, vandalisme of overlast door mestopslag of een knalapparaat op een akker.
U kunt voor al deze zaken een melding openbare ruimte (MOR-melding) maken. Maak uw keuze uit de knoppen 'Melding doen'.
 

Melding doen als burger

Melding doen zonder DigiD

Melding doen als organisatie

 

Een MOR-melding doen is simpel en het is zo gedaan. Bekijk het filmpje om te zien hoe u eenvoudig een melding maakt.

Ziet u, buiten kantoortijden, ernstige hinder of gevaar? Bel dan de meldkamer. Telefoon 088-2052066.
Wilt u misdaad anoniem melden, dan kan dit via een landelijk meldpunt waar wij bij zijn aangesloten.

28 mei 2019, YouTube filmpje, 1:27