Melding over openbare ruimte (MOR)

De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Is er iets kapot, is er sprake van overlast of ziet u een gevaarlijke situatie, meld dit dan aan ons. Uw  melding draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid van deze openbare plekken.
 

Melding doen

Uw melding kan gaan over onderwerpen als:

 • losliggende straatstenen waarover mensen kunnen struikelen;
 • laaghangende takken;
 • riolering en wateroverlast zoals overstromingen van putten en plasvorming;
 • overvolle prullenbakken;
 • kapotte bankjes of speeltoestellen;
 • allerlei soorten rondslingerend afval;
 • ratten en muizen;
 • illegale bewoning;
 • vandalisme;
 • vuurwerkoverlast;
 • knalapparaat in een akker;
 • overlast van mestopslag op een akker;
 • graffiti, affiches, enzovoort.

Een melding openbare ruimte kunt u digitaal aan ons doorgeven. Het werkt heel simpel en het is zo gedaan. Bekijk het filmpje om te zien hoe u eenvoudig een melding maakt.

Ziet u, buiten kantoortijden, ernstige hinder of gevaar? Bel dan de meldkamer. Telefoon 088-2052066.
Wilt u misdaad anoniem melden, dan kan dit via een landelijk meldpunt waar wij bij zijn aangesloten.

28 mei 2019, YouTube filmpje, 1:27