Wateroverlast Sluiskil

Op deze pagina vindt u alle informatie bij elkaar over het onderzoeksproject (grond)wateroverlast Sluiskil.
Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met projectleider Harm ten Klooster, via de e-mail, of tel. 14 0115.

Nieuwbrieven

Om u op de hoogte te houden brengen we regelmatig een nieuwsbrief uit. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via deze link.
Eerder verschenen nieuwsbrieven kunt u hier teruglezen.

Informatiebijeenkomst 14 juli 2022

Op donderdag 14 juli was er van 16.00 tot 18.15 uur een informatiebijeenkomst over (grond)wateroverlast in 't Meulengat.

Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:

  • Toelichting op de inwonersvertegenwoordiging door Bert van Beveren en Harm ten Klooster.
  • Presentatie door onderzoekbureaus Tauw en Aveco de Bondt over de voortgang van het onderzoek en de veldwerkdag.
  • Gelegenheid om vragen te stellen aan de aparte tafels met de juiste expertises.

Burgemeester Erik van Merrienboer was aanwezig en verzorgde onder andere het welkomst- en dankwoord.

U kunt hier de opname van de bijeenkomst terugkijken.

Informatiebijeenkomst 23 maart 2022

Op 23 maart vond een informatiebijeenkomst plaats in Sluiskil.

De doelen van de bijeenkomst waren:

  • Kennis nemen van de aanpak van het onderzoek naar grondwaterstromen.
  • Informatie naar boven halen die we niet moeten vergeten in het onderzoek.
  • Afspraken maken hoe we elkaar tijdens het onderzoek blijven informeren/ op de hoogte houden, elkaar blijven ontmoeten en in het najaar besluiten nemen.

U kunt hier de PowerPoint-presentatie inzien.
U kunt ook de opname van de bijeenkomst terugkijken.

Projectdocumentatie

Zodra er documenten en kaartmateriaal beschikbaar komen, zullen we deze hier plaatsen.

Veel gestelde vragen
Wat vooraf ging

IHet gebied in Sluiskil dat ligt tussen het kanaal aan de ene kant en de Eilandstraat en de Nieuwe Kerkstraat aan de andere kant.n een deel van Sluiskil ervaren een aantal inwoners al langere tijd hinder van (grond)water in en rondom hun woning.
In oktober 2021 stuurden wij u als bewoner van het in het rood geacreerde gebied hier een brief over. Het gaat om het gebied in Sluiskil dat ligt tussen het kanaal aan de ene kant en de Eilandstraat en de Nieuwe Kerkstraat aan de andere kant. Bewoners die vochtproblemen in de woning ervaren, konden een aanmeldformulier invullen. Vervolgens hebben huisbezoeken, groepsgesprekken en een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Nu zijn we bezig met een onderzoek naar grondwaterstromen.