IKC De Kreeke

Header IKC de Kreeke 920x300

Integraal Kindcentrum De Kreeke

Op 9 november 2021 nam de gemeenteraad van Terneuzen een besluit over de huisvesting van de school in Westdorpe. De raad besloot om in te stemmen met het voorstel om het schoolgebouw volledig te vernieuwen en ook de gymzaal te renoveren.
De school wordt bovendien zodanig verbouwd dat ook de kinderopvang volledig kan worden gehuisvest in het gebouw. In 2024 moet dit af zijn.
Tijdens de vernieuwbouw blijft het schoolgebouw aan de Kreek in gebruik. Wij zijn heel blij met dit besluit!

Uw reactie

Heeft u vragen?

Mail of bel met de gemeente Terneuzen:

dekreeke@terneuzen.nl

telefoonnummer: 14 0115

Aanmelden nieuwsbrief?

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief IKC De Kreeke