Bodemonderzoeken

Een bodemonderzoek levert u informatie over de kwaliteit van de bodem en eventueel aanwezige verontreinigingen. Welke mogelijkheden en/of beperkingen zijn er voor het gebruik van de bodem. En het levert een objectieve beoordeling over de bodemkwaliteit bij de aankoop/verkoop van een terrein op.

Wanneer is een bodemonderzoek verplicht?

Het voorafgaand bodemonderzoek naar de chemische kwaliteit van de landbodem is bijvoorbeeld verplicht bij de milieubelastende activiteiten:

  • Graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit;
  • Graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit;
  • Saneren van de bodem;
  • Bouwen op een bodemgevoelige locatie;
  • Wijziging van het gebruik waardoor een bodemgevoelige locatie ontstaat.

Welke fasen kent een bodemonderzoek?

Het bodemonderzoek kent een trapsgewijze benadering, waarbij een volgend onderzoek alleen nodig is als de noodzaak daartoe blijkt uit een eerder onderzoek. Er zijn 3 mogelijke fasen in het onderzoek:

  • het vooronderzoek;
  • het verkennend bodemonderzoek en
  • het nader bodemonderzoek

Welke bedrijven mogen een bodemonderzoek uitvoeren?

Niet iedere organisatie mag een bodemonderzoek uitvoeren. Het is verplicht om bodemonderzoek te laten doen door een erkende bodem intermediair. Erkende bedrijven zijn te vinden via Bodemplus.nl na het invullen in het formulier van "BRL SIKB 2000 certificaat".