Melden bodemactiviteiten via het DSO

De regels voor milieubelastende bodemactiviteiten staan in het Besluit activiteiten leefomgeving, Bruidsschat Omgevingswet en de Voorbeschermingsregels bodemkwaliteit. Voor de volgende bodemactiviteiten geldt meestal een meldings- en/of informatieplicht:

  • Graven in de bodem met kwaliteit < interventiewaarden
  • Graven in de bodem met kwaliteit > interventiewaarden
  • Kleinschalig graven (tot 25m3) in verontreinigde grond
  • Saneren van de bodem
  • Opslaan van grond of baggerspecie
  • Toepassen van bouwstoffen
  • Toepassen van grond of baggerspecie

Waar melden?

Een melding doen of informatie geven voor bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO. Moet u voor een activiteit een melding doen én informatie geven? Dan dient u in het Omgevingsloket van het DSO beide opties te kiezen bij de activiteit.

Meer informatie