Bodemincident

Een bodemincident dat verontreiniging of aantasting van de bodem tot gevolg heeft, valt onder het begrip ongewoon voorval uit de Omgevingswet. Een voorbeeld van een ongewoon voorval bij bodem is dat bij een ongeluk op de autoweg een tankwagen met diesel leeg stroomt. Bij een ongewoon voorval is snel optreden nodig. De uitvoerder van de activiteit waar het ongewoon voorval ontstaat, is daar als eerste verantwoordelijk voor. De Omgevingswet geeft de overheid vergaande bevoegdheden om bij een ongewoon voorval in te grijpen.

Waar melden?

Heeft er een ongewoon voorval plaatsgevonden waardoor de bodem verontreinigd is of kan leiden tot aantasting van de bodem? Dan meldt u dit direct bij de RUD Zeeland. Dit kunt u online door geven via het milieumeldpunt of bij spoed per telefoon via de milieuklachtenlijn: 0118-412323.