Historische bodeminformatie opvragen

Historische bodeminformatie wordt meestal aangevraagd ter voorbereiding van een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740). Een historisch bodemonderzoek moet voldoen aan de voorwaarden van de NEN 5725. De volgende informatie kan worden opgevraagd, indien beschikbaar:

  • bodemonderzoeksrapporten
  • historisch kaartmateriaal
  • bodemkwaliteitskaart
  • tankgegevens
  • omgevingsvergunningen.
     

Historische bodeminformatie opvragen als burger

Historische bodeminformatie opvragen als organisatie

 

Aanvraag

Bovenstaande informatie kunt u online aanvragen. Maak uw keuze uit de knoppen 'Historische bodeminformatie opvragen'. U ondertekent het formulier met DigiD of met eHerkenning voor bedrijven.

Hoe ontvang ik de informatie?

U ontvangt de opgevraagde informatie zoveel mogelijk digitaal van ons. Milieu-, hinderwet, bouw- en/of sloopvergunningen die niet digitaal beschikbaar zijn, kunt u inzien. We maken hiervoor een afspraak met u.

Kosten

Het tarief voor 2023 is € 139,00 per uur. Hoe meer informatie u opvraagt, hoe hoger de kosten. U ontvangt hiervoor achteraf een acceptgiro.

Meer informatie

Heeft nu nog vragen? Vul het contactformulier in. Of bel met mevrouw S. Ton-Piket, afdeling Omgeving en Economie via telefoonnummer 14 0115.