Bewonersvergunning aanvragen of wijzigen

De gemeenteraad heeft in september 2023 een nieuw parkeerbeleid vastgesteld. Het nieuwe systeem wordt een digitaal vergunningensysteem. In de loop van 2024 gaan we met dit nieuwe vergunningensysteem werken.  

Heeft u op dit moment al een bewonersvergunning?

Dan gaan we uw huidige parkeervergunning automatisch verlengen. U hoeft nu niets te doen.
Gooi uw huidige vergunning voor 2023 dus niet weg. Deze kunt u ook in 2024 blijven gebruiken.
In de loop van het jaar ontvangt u meer informatie over het digitale systeem en over de betaling voor 2024.

Heeft u nog geen bewonersvergunning?

Vul dan het formulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Wie kan er een bewonersvergunning aanvragen?

Woont u in het vergunninggebied van Terneuzen? En staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een bewoners- en/of bezoekersvergunning. De voorwaarden hiervoor zijn vastgesteld door de gemeenteraad in september 2023.  

Wanneer krijg ik geen parkeervergunning?

Bij nieuwbouw opgeleverd na 28 september 2023 en/of functiewijziging van een pand, moeten bewoners op eigen terrein parkeren. Om extra parkeerdruk in de omgeving te voorkomen, hebben (nieuwe) bewoners van nieuwbouw, functiewijziging, verkamering en splitsing van wooneenheden geen recht op een bewoners-  en bezoekersvergunning.
Wel heeft u recht op een abonnement per adres in de parkeergarages. U betaalt dan het bewonerstarief van € 175,00 per jaar.

Straatvergunning omwisselen voor parkeergarage?

Woont u in het vergunningszonegebied en heeft u een of twee parkeervergunning(en) om op straat te parkeren?
Dan kunt u deze omwisselen voor een of twee parkeervergunning(en) in de parkeergarages. U betaalt dan het bewonerstarief van € 175,00 per jaar per vergunning.

Woont u in een nieuwbouwwoning die is opgeleverd na 28 september 2023?

Dan heeft u recht op een abonnement per adres voor de parkeergarages. U betaalt dan het bewonerstarief van € 175,00 per jaar.

Kosten

In 2024 kost een bewonersvergunning € 35,00 per jaar.

In 2024 kost een abonnement voor de ondergrondse parkeergarages Oostkolk, Theaterplein en Schuttershof € 590,00 per jaar. Als inwoner van het vergunningszonegebied kunt u mogelijk in aanmerking komen voor het bewonerstarief van € 175,00 per jaar. Neem hiervoor contact met ons op via e-mail of bel met 0115 - 455 490.

(Tijdelijk) Andere auto

Heeft u al een parkeervergunning maar heeft u (tijdelijk) een andere auto? U kunt het formulier invullen om ons op de hoogte te stellen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
U kunt dit gratis regelen (maximaal tien keer per jaar).

Lease- of bedrijfsauto

Betreft uw aanvraag een parkeervergunning van een lease- of bedrijfsauto? U heeft voor de aanvraag de volgende bewijsstukken nodig:

  • Voor een leaseauto; een scan of foto van de lease-overeenkomst
  • Voor een bedrijfsauto; een scan of foto van de verklaring omtrent eigen gebruik bedrijfsauto 
Vergunninggebied

Alleen in het centrum van Terneuzen is een vergunningszonegebied ingesteld. Er zijn parkeerplaatsen aangewezen waar u tegen betaling kan parkeren. Ook zijn er plaatsen aangewezen waar u alleen met een parkeervergunning mag parkeren. Zone 1 en 2 samengevoegd tot zone 1. Zone 2 is hiermee vervallen. Er is een lijst met straatnamen per vergunningzone.

Vragen

Meer informatie over parkeervergunning voor particulieren kunt u nalezen in artikel 3.91 e.v. van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Terneuzen.

Heeft u nog vragen? Dant kunt u een e-mail sturen of bellen naar 0115 - 455 490.