Parkeerontheffing bewoners blauwe zone

De blauwe zone is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. Dit betekent dat er alleen met een parkeerschijf geparkeerd mag worden met een maximum parkeerduur van twee uur.
Als bewoner kunt u bij de gemeente een ontheffing van het verbod voor langdurig parkeren aanvragen. U ontvangt een brief met daarin een uitnodiging tot betaling.

Gebruik de knop 'Aanvragen parkeerontheffing blauwe zone' en vul het formulier in.
Mocht er iets niet goed zijn gegaan bij uw aanvraag, dan nemen wij contact met u op. We vragen u daarom ook uw telefoonnummer in te vullen bij 'Mijn gegevens'.

Aanvragen parkeerontheffing blauwe zone

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet u:

  • in de gemeentelijke basisadministratie op het adres zijn ingeschreven;
  • in het bezit van het voertuig zijn (het kenteken moet op naam van de aanvrager staan). Wij controleren dit bij de RDW.

Er worden maximaal twee ontheffingen per adres verleend. Indien u gebruik kunt maken van een eigen parkeerplaats (garage, inrit) wordt één ontheffing verleend.

Kosten

In 2023 kost een ontheffing voor de blauwe zone € 32,90 per jaar.

Waar zijn de blauwe zones?

In het centrumgebied van Axel geldt de blauwe zone.
In Terneuzen is het gebied rondom de Axelsestraat en de parkeerplaats bij het winkelcentrum aan de Kennedylaan een blauwe zone. Om te weten welke straten in Terneuzen als blauwe zone zijn aangemerkt, kunt u het overzicht blauwe zone raadplegen.

Gehandicapten

Gehandicapten hebben geen parkeerontheffing nodig. U mag uw voertuig in de blauwe zone met uw gehandicaptenparkeerkaart overal parkeren waar dat niet hinderlijk is voor het overige (voet)verkeer.

Lease- of bedrijfsauto

Betreft uw aanvraag een parkeervergunning van een lease- of bedrijfsauto? Houd dan per kenteken de volgende stukken gereed:

  • in geval van een leaseauto; een scan of foto van de lease-overeenkomst
  • in geval van een bedrijfsauto; een scan of foto van de verklaring omtrent eigen gebruik bedrijfsauto
(Tijdelijk) andere auto

Heeft u al een parkeervegunning, maar heeft u (tijdelijk) een ander auto? Dan moet u ons op de hoogte stellen. Gebruik hiervoor de knop 'Parkeerontheffing blauwe zone aanvragen'. Geef op dit formulier aan dat u uw kenteken wil wijzigen. Uw wijziging is na twee werkdagen  actief. U kunt u dit gratis regelen (maximaal 10 keer per jaar).

Mocht er iets niet goed zijn gegaan bij uw aanvraag, dan nemen wij contact met u op. We vragen u daarom ook uw telefoonnummer in te vullen bij 'Mijn gegevens'.

Parkeerontheffing blauwe zone wijzigen

Vergunning verlengen

Uw parkeerontheffing voor de blauwe zone is geldig tot en met 31 december 2023. U ontvangt aan het eind van het kalenderjaar een betalingsverzoek voor het nieuwe jaar.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met 14 0115.