Bezoekersvergunning aanvragen

De gemeenteraad heeft in september 2023 een nieuw parkeerbeleid vastgesteld. Het nieuwe systeem wordt een digitaal vergunningensysteem. In de loop van 2024 gaan we met dit nieuwe vergunningensysteem werken.  

Heeft u op dit moment al een bezoekersvergunning?

Dan gaan we uw huidige parkeervergunning automatisch verlengen. U hoeft nu niets te doen.
Gooi uw huidige bezoekersschijf voor 2023 dus niet weg. Deze kunt u ook in 2024 blijven gebruiken.
In de loop van het jaar ontvangt u meer informatie over het digitale systeem en over de betaling voor 2024.

Heeft u nog geen bewoners- en of bezoekersvergunning?

Vul dan het formulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Wanneer kan ik een bezoekersvergunning aanvragen?

Woont u in het vergunningszonegebied van Terneuzen? En staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een bewoners- en/of bezoekersvergunning. De voorwaarden hiervoor zijn vastgesteld door de gemeenteraad in september 2023.

Wanneer krijg ik geen vergunning?

Bij nieuwbouw opgeleverd na 28 september 2023 en/of functiewijziging van een pand, moeten bewoners op eigen terrein parkeren. Om extra parkeerdruk in de omgeving te voorkomen, hebben (nieuwe) bewoners van nieuwbouw, functiewijziging, verkamering en splitsing van wooneenheden geen recht op een bewoners-  en bezoekersvergunning.

Hoe werkt de bezoekersvergunning?

Bewoners van het vergunningszonegebied kunnen tegen een laag tarief voor hun eigen zone een bezoekersvergunning (draaischijf) aanvragen.
Bezoekers mogen tussen 09.00 en 18.00 uur maximaal drie uur aaneengesloten parkeren met deze draaischijf. Tussen 18.00 en 09.00 uur is de beperking van drie uur parkeren er niet. Wel moet u de draaischijf gebruiken.

Kosten

Een bezoekersvergunning kost in 2024 € 9,30 per jaar

Logés

Een logé kan in het vergunningengebied parkeren met een tijdelijke vergunning. Een tijdelijke vergunning kan voor de periode van één dag, meer dagen of een week. Gebruik de knop 'Tijdelijke vergunning aanvragen'. U ontvangt geen fysieke vergunning. Binnen maximaal twee werkdagen is de vergunning actief.

Tijdelijke vergunning aanvragen

In 2024 kost een tijdelijke parkeervergunning:

  • 1-dagsvergunning € 5,80
  • weekvergunning € 23,80

In de parkeergarage kunt u voor € 4,00 per 24 uur parkeren. Er kan dag en nacht uitgereden worden

Vergunninggebied

Alleen in het centrum van Terneuzen is een vergunningszonegebied ingesteld. Er zijn parkeerplaatsen aangewezen waar u tegen betaling kan parkeren. Ook zijn er plaatsen aangewezen waar u alleen met een parkeervergunning mag parkeren. Er is een lijst met straatnamen per vergunningzone.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dant kunt u een e-mail sturen of bellen naar 0115 - 455 490.