Meedoen, meedenken en meepraten

doemee

 

 

Doe mee op het participatieplatform van Terneuzen

De gemeente Terneuzen vindt particiapatie belangrijk daarom hebbben we ook het online participatieplatform doemee.terneuzen.nl. Op dit platform kunnen inwoners meedenken en meedoen met projecten van de gemeente. De gemeente vindt het belangrijk dat mensen makkelijk mee kunnen praten over bijvoorbeeld veranderingen in hun straat of het opknappen van het dorpsplein. Het digitale platform is een extra manier om te kunnen participeren en vervangt geen bestaande mogelijkheden.

Verschillende manieren om te participeren

Het platform biedt de mogelijkheid om inwoners digitaal om hun mening of idee te vragen. Daarnaast blijft de gemeente ook fysieke bijeenkomsten organiseren. Ook met de wijk- en kernraden blijft de gemeente in gesprek. 'Doemee' biedt meerdere manieren om te participeren. Die verschillen per project. Bij een project waar inwoners over veel dingen mee kunnen denken, haalt de gemeente via het platform zo breed mogelijk ideeën op. Voor andere projecten kan de participatie gericht zijn op deelonderwerpen. Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden om een idee toe te voegen, een reactie te geven op een voorstel, een prioriteit kenbaar te maken of een enquête in te vullen.

Soms leent een activiteit zich voor de inzet van inwoners. Dan vraagt de gemeente vrijwilligers om zich aan te melden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het realiseren van geveltuinen, onderhoud van een stukje groen of een project tegen eenzaamheid.

 Inwoners, experts, bedrijven en andere partijen kunnen op verschillende niveaus betrokken worden bij de ontwikkeling van beleid of het verbeteren van de dienstverlening. Deze niveaus zijn: raadplegen, adviseren, coproduceren en meebeslissen. Dit is vastgelegd in de verordening.

Wat houden de niveaus precies in?

 

Raadplegen

Bij raadplegen gaat het om het verzamelen van ideeën, wensen, meningen en voorkeuren van belanghebbenden bij een project/traject. Op basis hiervan besluit de bestuurder/projectleider hoe het traject verder ingestoken wordt. Het kan dus zijn dat de gemeente anders besluit dan de voorkeur van de betrokkenen die geraadpleegd zijn.

Adviseren

Wanneer belanghebbenden om een gezamenlijk antwoord gevraagd wordt op een vraag, dan gaat het om adviseren. De bestuurder/projectleider geeft hierbij de kaders aan. Als er van het advies wordt afgeweken moet dit goed worden gemotiveerd.

Coproduceren

Een coproductie ontstaat wanneer de gemeente samen met de belanghebbenden een plan ontwikkelen. Het kan zijn dat dit binnen vooraf vastgestelde kaders gebeurt. De gemeente gaat mee met de keuze van de partijen die het plan ontwikkeld hebben. Het plan moet natuurlijk wel aan de randvoorwaarden voldoen.

Meebeslissen

De gemeente kan ook besluiten de keuze van een oplossing over te laten aan de belanghebbenden. Er moeten minstens twee alternatieven aangeboden worden. In dit geval gaat het om meebeslissen. Ook hier kunnen kaders vastgesteld zijn waarbinnen de beslissing genomen moet worden. De keuze wordt altijd gevolgd.

Gratis en veilig

Iedereen kan de projecten op het platform bekijken. Ga hiervoor naar doemee.terneuzen.nl. Om actief mee te stemmen of een mening te geven, is (gratis) inschrijven noodzakelijk. Het is ook mogelijk om via de onlangs geïntroduceerde Hoplr-buurtapp mee te doen. Aanmelden voor de buurtapp kan via hoplr.com. Voor zowel de buurtapp als het online participatieplatform geldt dat gegevens niet verkocht worden en er geen reclame voorbijkomt.

Zelf een idee?

Binnen Hoplr is het eenvoudig om een idee te bespreken met buren. Je kunt er een poll, een foto of een vraag plaatsen. Offline kun je ook je idee doorgeven aan de wijkcoördinatoren, het is mogelijk om in te spreken bij een raadsvergadering,  bij een kernraaad of via het contact met de gemeente.

Er zijn in de verordening participatie en inspraak kaders vastgelegd waaraan participatie moet voldoen. Burgerparticipatie is in bepaalde gevallen niet mogelijk bijvoorbeeld wanneer het bij wet is uitgesloten, het gaat over tarieven van gemeentelijke dienstverlening of de begroting. Of als het belang niet opweegt tegen het belang van kwetsbare groepen.

Website voor informatie, doemee voor participatie

Naast dit interactieve platform waarmee inwoners en ondernemers in gesprek kunnen gaan over initiatieven, blijft de website van de gemeente Terneuzen een betrouwbare informatiebron.

Regio Deal 'Zeeuwen Zelf aan Zet'

De gemeente kan dit platform mede realiseren door geld van het Rijk vanuit de Regio Deal 'Zeeuwen Zelf aan Zet'. Het platform is onderdeel van de Lokale Deal Terneuzen met als doel het verhogen van het maatschappelijk welbevinden van inwoners door het verbeteren van de woon- en leefomgeving en participatie. Projecten als 'De aanpak van het gebied Sassepoort', 'Een structurele aanpak van eenzaamheid' en de 'Een visie op de binnenstad van Terneuzen, met een uitvoeringsaanpak en zichtbare resultaten voor de inwoners' vallen onder deze deal.