Sas van Gent

Ter bescherming van de schutsluis werden verdedigingswerken aangelegd. Deze zijn tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog zodanig uitgebreid dat Sas van Gent werd beschouwd als één van de sterkste vestingen van Europa.

Helaas is er weinig overgebleven van de vestingwerken. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de aanleg en een aantal verbredingen van het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Daarnaast is ruimte gemaakt voor de aanleg van industrie die in de 19e eeuw is gestart en in de loop van de 20e eeuw tot bloei is gekomen. In het Industrieel Museum aan de Westkade krijgt u een goed beeld van de belangrijke rol die de industrie heeft gespeeld in de geschiedenis van Sas van Gent. Om het grote aantal fabrieksarbeiders te kunnen huisvesten was de ruimte binnen de wallen te beperkt. Als gevolg hiervan zijn de grachten gedempt en bolwerken geslecht.

Een aantal overblijfselen is hersteld en te bezichtigen. Onder het Bolwerk 'Generaliteit' bevinden zich nog onderaardse gangen, die ooit werden gebruikt voor de aanvoer en opslag van munitie. Dit bolwerk is één van de zeven bolwerken die de vesting ooit telde. De restanten van de waterkorenmolen, gevestigd in een vestingwal aan de Kloosterlaan, zijn goed zichtbaar. Een laatste stukje vestingmuur staat nog overeind bij de Veerweg.

 

De wandelpromenade op het kanaaleiland is een bijzondere plek om de schepen op het Kanaal van Gent naar Terneuzen van dichtbij te zien passeren. Onderweg komt u langs het meer dan 100 jaar oude schutsluisje dat is gerestaureerd. U gaat terug naar de tijd van de industriële revolutie en proeft de sfeer van vroeger bij de nostalgische haven en het oude sluisje. U heeft uitzicht op het fascinerende scheepvaartverkeer. Op de informatiepanelen op de promenade staat informatie over het ontstaan van het kanaal, de draaibrug en het industriële erfgoed.

Op de Westkade staat het beeld van de Schepentrekker. Het is opgericht uit blijk van waardering voor de noeste werkers die ooit de schepen trokken.


Sas van Gent heeft een oppervlakte van141 hectare.

 

Bevolkingsopbouw

Op 1 januari 2019 had Sas van Gent (incl. Zandstraat) 3.914 inwoners, 1.953 mannen en 1.961 vrouwen.

 

Buurt-, dorps- en wijkcentra

  •  Verenigingsgebouw St. Albert

  •  MFC De Statie

 

School

  • Brede school De Statie

 

Werkzaamheden

Actuele werkzaamheden in Sas van Gent