Werkzaamheden Sas van Gent

Uit te voeren onderhoud aan bestratingen 2023.

Aannemingsbedrijf Geldof Infra gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen vernieuwd of hersteld moeten worden.
Voor Sas van Gent gaan we in de Europalaan aan de slag.


Europalaan

We vernieuwen het trottoir aan de oostzijde. Het trottoir versmallen we en nieuwe trottoirtegels brengen we aan. Ook verwijderen we enkele voetpaden.

Europalaan

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

 

Project Sasse Poort.

Op 20 maart 2020 ontving de gemeente Terneuzen het verzoek van Hillgate Investments, De Nijs-Soffers Bouwgroep, Albert Heijn, Lidl en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen om medewerking bij de realisatie van hun plannen. Het gaat hierbij om de verplaatsing van AH en Lidl naar de Sasse Poort en de herontwikkeling van de bestaande winkellocaties in het centrum tot woningbouw.

Nieuwe winkellocaties.

Het terrein langs de Westkade tussen de Suikerdijk en achterzijde Tramstraat wordt bouwrijp gemaakt. Rioleringen worden aangelegd en bestratingen. Zodra dit gereed is zal de bouw van de twee supermarkten aanvangen. Ook kabels en leidingen van de nutsbedrijven worden aangepast, vernieuwd en nieuw aangelegd.
Op de Westkade komt een nieuwe aansluiting. De Westkade krijgt daarom ter hoogte van het plangebied Sasse Poort tot aan de Suikerdijk een andere inrichting. De Suikerdijk zal als ontsluitingsweg van toekomstige en bestaande bedrijven op de Sasse Poort gaan dienen. Deze kasseienweg wordt opgebroken en in een asfaltverharding geheel terug aangelegd. Er komt geen verbinding met de Poelstraat.

Sasse Poort

 

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

 

Rioolrenovaties Sas van Gent.

Kumpen Renovatietechnieken NV voert werkzaamheden uit aan de hoofdriolering in Sas van Gent. Het bedrijf zal een aantal riolen renoveren met de kousmethode. We gaan aan de slag in diverse wijken.


Kousmethode.

Rioolinspecties hebben aangetoond dat er schades zijn aan de riolering. Scheuren, lekkages, obstakels en ingroei van boomwortels zijn geconstateerd. We laten deze schades repareren om te zorgen dat de riolering nu en in de toekomst goed blijft functioneren.
De reparatie van de riolering doen we met de kousmethode. We breken geen straten op en graven geen sleuven. Herstellingen worden bovengronds uitgevoerd. Via inspectieputten worden nieuwe binnenvoeringen (kousen) in het riool aangebracht. We laten volledige lengtes tussen twee inspectieputten renoveren, maar ook plaatselijke gedeelten met schades.

Glasvezelkous.

De aan te brengen nieuwe binnenvoering is een kous van glasvezel versterkte polyester-kunsthars. De kous wordt het riool ingetrokken en met lucht opgeblazen. Daarna wordt de kous belicht met Ultra Violet licht waardoor deze uithardt.

Rioolrenovatie

Uitvoering.

Voorafgaand aan het inbrengen van de kousen zorgen we dat het riool goed toegankelijk is. Inspectieputten passen we zo nodig aan met grotere toegangsschachten of nieuwe putranden. We reinigen het te renoveren riool en zetten het dicht met afsluiters. Zijn er obstakels dan verwijderen we die eerst met een robotfrees. Vooraf inspecteren we ook het rioolgedeelte om de aansluitpunten van huis- en kolkafvoeren precies vast te leggen. Na aanbrengen en uitharden van de kous maken we deze aansluitingen open zodat er weer geloosd kan worden vanuit de woningen en straatkolken. Als dit uitgevoerd is volgt er nog een inspectie om te controleren of de kous en de aansluitingen goed zijn aangebracht. Ook nemen we een proefstuk van de uitgeharde kous om deze in een laboratorium te controleren op sterkte en samenstelling.
Zoals aangegeven zetten we de desbetreffende riooldelen dicht om de kousen aan te brengen. In de  meeste situaties kan het rioolwater in de aansluitende riolering weg stromen. Waar dit bij de belangrijkste hoofdriolen niet kan, plaatsen we een tijdelijke pompinstallatie om het rioolwater over te pompen in de riolering waar het wel vrij kan afstromen.

Planning.

Bewoners krijgen van Kumpen bericht wanneer de werkzaamheden in hun straat uitgevoerd worden met instructies voor het gebruik van de riolering tijdens de werkzaamheden. We treffen verkeersmaatregelen om het werkmaterieel op te stellen.

Contactpersoon namens gemeente is de heer L. Hage (14 0115).