Werkzaamheden Sas van Gent

Asfaltreparaties Westkade (twee gedeelten).

In de Westkade gaan we op twee gedeelten reparaties uitvoeren aan de rijbaan. Een vak van ca 120 meter tussen nummer 79 en de Oostdam. Het tweede stuk is op de aansluiting met de Suikerdijk over een lengte van ca 125 meter. Deze vakken frezen we en we asfalteren een nieuwe deklaag.

Westkade reparatie SvG
Voor het deel nabij de Oostdam werken we met een halve wegafzetting. Voor het deel aan de Suikerdijk sluiten we de Westkade tijdelijk geheel af. 

Westkade reparatie Suikerdijk

De werkzaamheden moeten nog ingepland worden.

Contactpersoon namens onze gemeente is de heer R. Bos (14 0115).

 

Verkeershinder Westkade en Suikerdijk Sas van Gent.

Zaterdag 13 april zal Aannemingsbedrijf Sagro tussen 7.30 uur en 17.00 uur (of zo veel korter dan mogelijk) het fietspad aan de Westkade ter hoogte van Sasse Poort asfalteren. Ook de Suikerdijk wordt dan geasfalteerd en definitief afgewerkt.
Voor uitvoering van de werkzaamheden worden de nodige verkeersmaatregelen getroffen. Halve wegafzettingen worden geplaatst met inzet van verkeersgeleiders. In diverse fasen wordt er gewerkt om de winkels bereikbaar te houden. De fietsers worden tijdelijk over de half afgezette rijbaan geleid.

 Sasse Poort

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.
 

Uit te voeren onderhoud aan bestratingen 2024.

Aannemingsbedrijf De Bokx gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen vernieuwd of hersteld moeten worden.
Bewoners en belanghebbenden brengen we op de hoogte van het tijdstip waarop we de werkzaamheden in hun straat uitvoeren. We trachten overlast voor het verkeer en de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.
In Sas van Gent gaan we in de volgnede straten aan het werk.

Parallelweg Bolwerk   

Het betreft de parallelweg aan de zuidzijde, tussen de Glacisstraat en de Watermolenstraat. We breken de bestrating op en verbeteren de fundering van de rijbaan. We vernieuwen de goten en brengen de vrijgekomen klinkers terug aan. Gelijktijdig vernieuwen we een aantal trottoirgedeelten. 

Bolwerk SvG

Voor uitvoering van het werk sluiten we de straat geheel af. 
De werkzaamheden moeten we nog inplannen. 

Buitenweg

We breken de bestrating op en verbeteren de fundering van de rijbaan. We vernieuwen de goten en brengen de vrijgekomen klinkers terug aan. Gelijktijdig vernieuwen we de trottoirs. 

Buitenweg SvG

Voor uitvoering van het werk sluiten we de straat geheel af. 
De werkzaamheden moeten we nog inplannen. 

Contactpersoon namens gemeente is de heer R. Bos (14 0115).