Werkzaamheden Sas van Gent

Rioolwerkzaamheden Burgemeester Hoefnagelstraat

We gaan rioolwerkzaamheden uitvoeren in de Burgemeester Hoefnagelstraat in Sas van Gent. Rioolinspecties hebben aangetoond dat de riolering aan vervanging toe is.

Uit te voeren werkzaamheden.

We breken verhardingen op, rooien al het groen en vervangen het hoofdriool. De huisaansluitingen vernieuwen we tot aan de perceelsgrens.  
Na aanleg van de riolering brengen we een nieuwe fundering aan in de rijbaan en richten we de straat in met trottoirs, parkeerplaatsen en boomvakken. In de huidige situatie is de straat ingericht als woonerf met alle verharding op één niveau. Na herinrichting zal er sprake zijn van verhoogde trottoirs, parkeerstroken en een rijloper. Alle bestrating brengen we in nieuwe materialen aan. Het herinrichtingsplan is in overleg met de bewoners tot stand gekomen.  

   

Planning en te nemen verkeersmaatregelen.

Aannemingsbedrijf Geldof voert het werk uit nadat eerst kabels en leidingen van de nutsbedrijven zijn aangepast. Een omvangrijk werk dat naar verwachting tot eind mei duurt.

Van begin juni kan dan het gemeentelijk werk starten waarvoor aannemingsbedrijf Geldof 4 maanden heeft ingepland. Uiteraard zal de werkelijke uitvoeringsduur afhankelijk zijn van de weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden.
De straat sluiten we gefaseerd af voor het verkeer. Ook zal de Westdam tijdelijk afgesloten worden voor aansluiting van het riool en het terug straten van het kruispunt.

Voor eventuele vragen over het werk kunt u contact opnemen met de heer B. Krügman van ons team Techniek, via het algemene nummer 14 0115.