Werkzaamheden Sas van Gent

Rioolwerkzaamheden Beneluxstraat en Kennedystraat.

We gaan rioolwerkzaamheden uitvoeren in gedeelten van de Beneluxstraat en Kennedystraat. Rioolinspecties hebben aangetoond dat de riolering aan vervanging toe is. Het betreft het gedeelte Beneluxstraat tussen nummer 74 en 114 en in de Kennedystraat tussen nummer 19 en 25.

Uit te voeren werkzaamheden.

We breken verhardingen en de oude riolering op. Nieuwe riolering leggen we aan met grotere diameters. De huisaansluitingen vernieuwen we tot aan de perceelgrens. Ook de straatkolken vernieuwen we.   
Na aanleg van de riolering brengen we een nieuwe fundering aan in de rijbaan. Nieuwe betonbanden stellen we en nieuwe betonklinkers brengen we terug aan. In de Beneluxstraat vernieuwen we delen van het trottoir en het groenstrookje richten we na de werkzaamheden weer terug in.  

Beneluxstraat Sas van Gent

 

Planning en te nemen verkeersmaatregelen.

Aannemingsbedrijf Geldof voert het werk uit.  De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind november 2021. Uiteraard zal de werkelijke uitvoeringsduur afhankelijk zijn van de weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden.
De straat sluiten we gefaseerd af voor het verkeer. De kruising met ’t Lage Sas houden we zo lang mogelijk open voor het bestemmingsverkeer.

Voor eventuele vragen over het werk kunt u contact opnemen met de heer B. Krügman van ons team Techniek, via het algemene nummer 14 0115.

 

Afsluiting gedeelte fietspad Westkade.

DNWG gaat elektrakabels aanleggen in het fietspad aan de Westkade. Het betreft het gedeelte vanaf de ingang van Cargill tot aan de Nijverheidsstraat. Het fietspadgedeelte wordt gefreesd en de kabels aangelegd waarna we het fietspad extra funderen en weer in 2 lagen terug asfalteren. Het gedeelte sluiten we af 13 juli tot en met 6 augustus 2021. Fietsverkeer wordt omgeleid via de Vrijestraat. Voor het snelverkeer blijft de Westkade beschikbaar. Wel zullen verkeersregelaars ingezet worden om het werkverkeer veilig van en op het fietspad te begeleiden.

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

 

Rioolwerkzaamheden Burgemeester Hoefnagelstraat

We gaan rioolwerkzaamheden uitvoeren in de Burgemeester Hoefnagelstraat in Sas van Gent. Rioolinspecties hebben aangetoond dat de riolering aan vervanging toe is.

Uit te voeren werkzaamheden.

We breken verhardingen op, rooien al het groen en vervangen het hoofdriool. De huisaansluitingen vernieuwen we tot aan de perceelsgrens.  
Na aanleg van de riolering brengen we een nieuwe fundering aan in de rijbaan en richten we de straat in met trottoirs, parkeerplaatsen en boomvakken. In de huidige situatie is de straat ingericht als woonerf met alle verharding op één niveau. Na herinrichting zal er sprake zijn van verhoogde trottoirs, parkeerstroken en een rijloper. Alle bestrating brengen we in nieuwe materialen aan. Het herinrichtingsplan is in overleg met de bewoners tot stand gekomen.  

   

Planning en te nemen verkeersmaatregelen.

Aannemingsbedrijf Geldof voert het werk uit nadat eerst kabels en leidingen van de nutsbedrijven zijn aangepast. Een omvangrijk werk dat naar verwachting tot eind mei duurt.

Van begin juni kan dan het gemeentelijk werk starten waarvoor aannemingsbedrijf Geldof 4 maanden heeft ingepland. Uiteraard zal de werkelijke uitvoeringsduur afhankelijk zijn van de weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden.
De straat sluiten we gefaseerd af voor het verkeer. Ook zal de Westdam tijdelijk afgesloten worden voor aansluiting van het riool en het terug straten van het kruispunt.

Voor eventuele vragen over het werk kunt u contact opnemen met de heer B. Krügmann van ons team Techniek, via het algemene nummer 14 0115.