Werkzaamheden Sas van Gent

Omvangrijke rioleringswerken in de Poelstraat en Kerkhoflaan.

In Sas van Gent hebben we voorgaande jaren diverse regenwaterriolen aangelegd. Deze regenwaterriolen lozen voor een groot deel nog op de overige vuilwaterriolen. We gaan nu verbindingen maken om de regenwaterriolen geheel gescheiden te maken. Het vuilwaterriool ontlasten we daarmee en het schone regenwater voeren we af naar het oppervlaktewater. We optimaliseren hiermee het rioolstelsel van Sas van Gent en maken het klimaat robuuster.
De werkzaamheden vinden plaats in een deel van de Poelstraat, de Kerkhoflaan, Stationsstraat, op de kruising Kloosterlaan – Wilhelminalaan – Zusterstraat en in de Vredestraat.
Vooruitlopend op onze rioolwerken voert DNWG op dit moment werkzaamheden uit aan hun kabels en leidingen.

Fase 1: Kerkhoflaan plus gedeelte Kloosterlaan tot aan kruispunt Zusterstraat Wilhelminalaan.

We breken de rijbaan op en slaan de materialen tijdelijk op. Vanaf MFC De Statie op het kruispunt met de Calandstraat leggen we een nieuw regenwaterriool aan. Dit regenwaterriool leggen we door tot in de Kloosterlaan naar het kruispunt met de Zusterstraat en Wilhelminalaan. De bestaande regenwaterriolen in deze straten sluiten we aan op het nieuwe regenwaterriool. In de Kerkhoflaan vernieuwen we tevens het bestaande riool tussen de Vredestraat en Kloosterlaan. Ook een stukje bestaand riool op het kruispunt met de Calandstraat vervangen we. Met het werk aan de hoofdriolering vernieuwen we gelijktijdig de huisaansluitingen tot in het trottoir.
Na het rioolwerk brengen we de huidige bestrating terug aan met een nieuwe fundering onder de rijbaan. De huidige materalen verwerken we weer terug in parkeerplaatsen en verkeersplateaus. Alleen het zuidelijk trottoir voorzien we van nieuwe betontegels.

Zusterstraat Sas van Gent

Kerkhoflaan Sas van Gent  

 

Fase 2: Gedeelte Poelstraat tussen Westdam en Stationsstraat.

We breken de rijbaan op en voeren de bestrating af. Vanaf de Westdam verleggen we een gedeelte van het huidige riool om plaats te maken voor de aanleg een nieuw regenwaterriool. Dit nieuwe regenwaterriool sluiten we aan op het regenwaterriool in de Canadalaan. Op de kruising met de Stationsstraat sluiten we het nieuwe regenwaterriool aan op het regenwaterriool in de Stationsstraat. Met het werk aan de hoofdriolering vernieuwen we gelijktijdig de huisaansluitingen tot in het trottoir.
Na vervanging van de riolering brengen we een nieuwe fundering aan onder de rijbaan. Trottoirbanden, tegels en parkeerstroken straten we terug in nieuwe materialen. De rijbaan voorzien we van een asfaltverharding.  

Poelstraat Sas van Gent

 

Overige werkzaamheden.

De verbindingen van de regenwaterriolen op de riolering verwijderen we. In de Zusterstraat ter hoogte van woning nummer 3 en 4, in de Vredestraat tussen 11 en 31 en in de Stationsstraat ter hoogte van woning nummer 18 en 55. Op deze locaties breken we de straat op, verbreken we de verbindingen en straten we de verharding weer terug.

Planning en te nemen verkeersmaatregelen.

De rioolwerken starten zodra DNWG hun kabels en leidingen heeft aangepast. Naar verwachting is dit 25 april 2022. Eind oktober 2022 dienen de werkzaamheden gereed te zijn. Aannemingsbedrijf Geldof BV gaat het werk uitvoeren. We beginnen vanaf het kruispunt Kloosterlaan Wilhelminastraat, via de Kerkholaan naar de Calandstraat. Dit zal tot de zomervakantie zijn, daarna starten we in de Poelstraat. 
De straten sluiten we gefaseerd af om overlast voor bewoners en belanghebbenden zo veel mogelijk te beperken. De brandweerpost in de Kerkhoflaan sluiten we zodra de Kerkhoflaan afgesloten wordt. De brandweer stallen we tijdelijk in voormalige garage Bode aan de Paul Krügersdreef.  

Contactpersoon.

Bewoners en belanghebbenden informeren we over de werkzaamheden in hun straat. Tijdens de uitvoering proberen we uiteraard zo veel mogelijk hinder voor het verkeer en overlast voor omwonenden te beperken.
Voor vragen over het werk kunt u contact opnemen met de heer B. Krugmann van ons team Techniek (14 0115).

 

Aanleg glasvezelnet.

KPN Telecom is bezig met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Sas van Gent. Dit om klanten een sneller internet aan te kunnen bieden met een hogere kwaliteit. Om dit netwerk aan te leggen worden vele trottoirs opgebroken en weer terug gelegd. Door de werkzaamheden zal er mogelijk hinder opleveren voor bewoners en belanghebbenden.

Aanleg glasvezelnetwerk Sas van Gent

De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf 'mih GMBH' uit Horstmar Duitsland.