Werkzaamheden Sas van Gent

Herstelwerkzaamheden aan bermen Poeldijkstraat.

De bermen van de Poeldijkstraat/Poelstraat worden momenteel hersteld. Dit gebeurt in opdracht van de gemeenten Zelzate en Assenede omdat de weg door deze gemeenten loopt. Volgens planning duren de werkzaamheden tot 6 februari 2020. Het gedeelte waaraan gewerkt wordt is afgesloten Er is een omleidingsroute ingesteld die met borden staat aangegeven.

Omleiding Westkade via Tractaatweg

Omdat de Westkade afgesloten is, geldt in Sas van Gent een omleidingsroute voor auto- en vrachtverkeer van en naar Zelzate. Deze route loopt via de Tractaatweg. De Westkade is langdurig afgesloten omdat de kadeconstructie naast en deels onder de weg in slechte staat is. De herstelwerkzaamheden zijn in voorbereiding. Voor fietsers en voetgangers is een tijdelijk weg beschikbaar direct langs de Westkade.

Afsluiting

 

Rioolwerkzaamheden Keizer Karelplein en Stevensstraat.

We gaan rioolwerkzaamheden uitvoeren aan het Karel Keizerplein en de Stevensstraat in Sas van Gent. Rioolinspecties hebben aangetoond dat de riolering aan vervanging toe is.

Uit te voeren werkzaamheden.
We vervangen de oude betonbuizen door een pvc riool. Gelijktijdig leggen we in een groot deel een nieuw regelwaterriool aan. De huisaansluitingen vernieuwen we tot aan de perceelsgrens. Regenwaterafvoeren van de woningen worden afgekoppeld die we aansluiten op het nieuwe regenwaterriool. Ook de kolken sluiten we aan op het regenwaterriool. Het werkgebied is van archeologische waarde zodat het graafwerk onder archeologische begeleiding wordt uitgevoerd.
Na aanleg van de riolering brengen we een nieuwe fundering aan in de rijbaan. Trottoirs vernieuwen we met inritconstructies op de aansluitingen van de Stevensstraat op het Keizer Karelplein. Tenslotte voorzien we de rijbaan van nieuwe gebakken klinkers en herstraten we het kruispunt Oostdam Oostkade.    

Rioolrenovatie

Planning en te nemen verkeersmaatregelen.
Aannemingsbedrijf Geldof voert het werk uit. Het bedrijf start maandag 2september 2019 en zal volgens planning tot 31 januari 2020 bezig zijn. Uiteraard zal de werkelijke uitvoeringsduur afhankelijk zijn van de weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden.
De desbetreffende werkvakken worden gefaseerd afgesloten voor alle verkeer. Ook wordt het kruispunt met de Oostdam en Oostkade afgesloten voor aansluiting van de riolering en het terug straten van het kruispunt. Voor de bereikbaarheid van de wijk leggen we een tijdelijke ontsluiting aan naar de Oostpoortweg.


Voor eventuele vragen over het werk kunt u contact opnemen met de heer M. IJzerman van onze afdeling Realisatie en Beheer, team Techniek, via het algemene nummer 14 0115.