Werkzaamheden Sas van Gent

Gemeente Terneuzen maakt bushaltes toegankelijker.

We hebben opdracht gegeven aan aannemingsbedrijf KWS voor het aanpassen van een aantal bushaltes. De bushaltes maken we toegankelijker voor reizigers met een functiebeperking.
De belangrijkste belemmeringen die mensen met een beperking ervaren is de fysieke (on)toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte. In het VN-Verdrag voor de rechten van de mensen met een handicap, staat het bevorderen van een inclusieve samenleving centraal. In een inclusieve samenleving moet iedereen mee kunnen doen zonder discriminatie en met gelijke kansen.
Om tot deze samenleving te komen worden er vele acties uitgezet. Een daarvan is de fysieke toegankelijkheid van bushaltes.

Provinciale subsidie.
Door de provincie is een inventarisatie gemaakt van de nog aan te passen haltes in de gemeente Terneuzen. Voor 16 halteplaatsen voeren we grootschalige aanpassingen uit. Daarnaast zijn er ook nog halteplaatsen die met kleine wijzigingen aangepast worden.
Voor aanpassing van de 16 haltes is 50% subsidie ontvangen van de Provincie.

Wat gaan we doen.
De werkzaamheden betreffen haltes in Sas van Gent (Bolwerk), Zaamslag, 3 stuks in Axel en 3 stuks in Terneuzen.
Bij deze bushaltes gaan we de betonbanden vervangend door perronbanden. Op de haltes vervangen we de huidige tegels. Speciale markeringstegels worden aangebracht zoals zwart-witte blokmarkeringstegels, geleidelijnen en metalen instaptegels. De overige grijze betontegels vernieuwen we. Op sommige plaatsen brengen we extra verharding aan om fietsen te kunnen plaatsen.
Bij de haltes met kleine aanpassingen brengen we vooral metalen noppentegels aan.

Planning.
Inmiddels is KWS begonnen met de werkzaamheden. De 16 haltes zullen voor 1 mei gereed zijn. Daarna volgen de haltes met de kleinere aanpassingen. De werkzaamheden zal geen hinder geven aan de busdienst of het overige verkeer.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer J. van de Walle van ons team Techniek (te bereiken onder 14 0115).

 

Omleiding Westkade via Tractaatweg

Omdat de Westkade afgesloten is, geldt in Sas van Gent een omleidingsroute voor auto- en vrachtverkeer van en naar Zelzate. Deze route loopt via de Tractaatweg. De Westkade is langdurig afgesloten omdat de kadeconstructie naast en deels onder de weg in slechte staat is. De herstelwerkzaamheden zijn in voorbereiding. Voor fietsers en voetgangers is een tijdelijk weg beschikbaar direct langs de Westkade.