Werkzaamheden Sas van Gent

Aanleg glasvezelnet.

KPN Telecom is bezig met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Sas van Gent. Dit om klanten een sneller internet aan te kunnen bieden met een hogere kwaliteit. Om dit netwerk aan te leggen worden vele trottoirs opgebroken en weer terug gelegd. Door de werkzaamheden zal er mogelijk hinder opleveren voor bewoners en belanghebbenden.

Aanleg glasvezelnetwerk Sas van Gent

De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf 'mih GMBH' uit Horstmar Duitsland.

Contactpersoon namens gemeente is de heer M. Kolijn (14 0115).

 

 

Rioolwerkzaamheden Beneluxstraat en Kennedystraat.

We gaan rioolwerkzaamheden uitvoeren in gedeelten van de Beneluxstraat en Kennedystraat. Rioolinspecties hebben aangetoond dat de riolering aan vervanging toe is. Het betreft het gedeelte Beneluxstraat tussen nummer 74 en 114 en in de Kennedystraat tussen nummer 19 en 25.

Uit te voeren werkzaamheden.

We breken verhardingen en de oude riolering op. Nieuwe riolering leggen we aan met grotere diameters. De huisaansluitingen vernieuwen we tot aan de perceelgrens. Ook de straatkolken vernieuwen we.   
Na aanleg van de riolering brengen we een nieuwe fundering aan in de rijbaan. Nieuwe betonbanden stellen we en nieuwe betonklinkers brengen we terug aan. In de Beneluxstraat vernieuwen we delen van het trottoir en het groenstrookje richten we na de werkzaamheden weer terug in.  

Beneluxstraat Sas van Gent

 

Planning en te nemen verkeersmaatregelen.

Aannemingsbedrijf Geldof voert het werk uit.  De werkzaamheden zijn ingepland van 17 november tot en eind van het jaar. Uiteraard zal de werkelijke uitvoeringsduur afhankelijk zijn van de weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden.
De straat sluiten we gefaseerd af voor het verkeer. De kruising met ’t Lage Sas houden we zo lang mogelijk open voor het bestemmingsverkeer.

Voor eventuele vragen over het werk kunt u contact opnemen met de heer M. Kolijn van ons team Techniek, via het algemene nummer 14 0115.

 

 

 

Rioolwerkzaamheden Burgemeester Hoefnagelstraat

We gaan rioolwerkzaamheden uitvoeren in de Burgemeester Hoefnagelstraat in Sas van Gent. Rioolinspecties hebben aangetoond dat de riolering aan vervanging toe is.

Uit te voeren werkzaamheden.

We breken verhardingen op, rooien al het groen en vervangen het hoofdriool. De huisaansluitingen vernieuwen we tot aan de perceelsgrens.  
Na aanleg van de riolering brengen we een nieuwe fundering aan in de rijbaan en richten we de straat in met trottoirs, parkeerplaatsen en boomvakken. In de huidige situatie is de straat ingericht als woonerf met alle verharding op één niveau. Na herinrichting zal er sprake zijn van verhoogde trottoirs, parkeerstroken en een rijloper. Alle bestrating brengen we in nieuwe materialen aan. Het herinrichtingsplan is in overleg met de bewoners tot stand gekomen.  

   

Planning en te nemen verkeersmaatregelen.

Aannemingsbedrijf Geldof voert het werk uit nadat eerst kabels en leidingen van de nutsbedrijven zijn aangepast. Een omvangrijk werk dat naar verwachting tot eind mei duurt.

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD