Biervliet

Wijkwethouder: Frank van Hulle
Wijkcoördinator: Elsbeth Verhelst

 

Eén van de oudste stadjes van Zeeuws-Vlaanderen is Biervliet. Toen van Terneuzen nog niet eens sprake was, had het nabijgelegen Biervliet al stadsrechten. Door de gunstige ligging aan het water van de Braakman (toen nog in open verbinding met de zee) was Biervliet in de middeleeuwen een bloeiende handelsstad. Het rijke verleden van dit rustige stadje is goed bewaard gebleven. Er zijn prachtige monumentale panden en kerken te bewonderen.De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de Nederlands Hervormde kerk uit 1659 met prachtige gebrandschilderde ramen, de korenmolen "De Harmonie" uit 1842, de oude pastorie uit de 17e eeuw en het oude raadhuis uit de 19e eeuw met een haring in de windwijzer. Deze windwijzer heeft niet voor niets deze vorm. De bekendste inwoner van Biervliet is immers Willem Beukelszoon geweest. Hij is de uitvinder van het haringkaken (haring schoonmaken op zee en vervolgens inzouten). Op de Markt staat een standbeeld ter ere van hem.

Biervliet is 47 hectaren groot. Op 1 januari 2024 had Biervliet 1.580 inwoners, 822 mannen en 758 vrouwen.

Dorpsraad Biervliet

Vergaderschema

aanvang 19:30 uur in het Dorpshuis
openbaar vragenhalfuurtje van 19:30 uur tot 20:00 uur. Let op: u moet zich hiervoor vooraf aanmelden! Dit kan telefonisch via 0115-453148 of stuur een e-mail.

Op de kalender vindt u de vergaderdata van dorpsraad Biervliet.

Contactpersoon: mevr. M. Verherbrugge
E-mail: dorpsraadbiervliet@outlook.com
Website: www.biervliet.nl

Buurt-, dorps- en wijkcentra