Zandstraat

Wijkwethouder: Laszlo van de Voorde
Wijkcoördinator: Stefan Joos

 

 Zandstraat is één van de kleinste kernen van de gemeenteTerneuzen. De kern situeert zich tussen het Kanaal van Gent naar Terneuzen en Philippine. De eigenlijke grens aan de oostelijke zijde wordt gevormd door de spoorlijn voor het goederenvervoer van Terneuzen naar Gent.

De kern heeft een oppervlakte van 49 hectare. Op 1 januari 2023 had Sas van Gent (incl. Zandstraat) 3.909 inwoners, 1.966 mannen en 1.943 vrouwen.

Wijkvereniging De Straete

Vergaderschema

aanvang 19:30 uur in wijkgebouw De Straete. Let op: u moet zich hiervoor vooraf aanmelden! Dit kan telefonisch via 06- 517252199 of stuur een e-mail.

26 januari 2023
9 maart 2023
4 april 2023
11 mei 023
29 juni 2023
19 september 2023
17 oktober 2023
28 november 2023

Contactpersoon: dhr. E.M. D'Haene
Telefoonnummer: 06-51752199
E-mail: edhaene@zeelandnet.nl

Buurt- & dorps- & wijkcentra
  • Wijkgebouw De Straete