Zandstraat

Zandstraat is één van de kleinste kernen van de gemeenteTerneuzen. De kern situeert zich tussen het Kanaal van Gent naar Terneuzen en Philippine. De eigenlijke grens aan de oostelijke zijde wordt gevormd door de spoorlijn voor het goederenvervoer van Terneuzen naar Gent.

De kern heeft een oppervlakte van 49 hectare.

Bevolkingsopbouw

Op 1 januari 2019 had Sas van Gent (incl. Zandstraat) 3.914 inwoners, 1.953 mannen en 1.961 vrouwen.

Buurt- & dorps- & wijkcentra
Werkzaamheden
  • Actuele werkzaamheden in Zandstraat