Zandstraat

Wijkwethouder: Laszlo van de Voorde
Wijkcoördinator: Stefan Joos

 

 Zandstraat is één van de kleinste kernen van de gemeenteTerneuzen. De kern situeert zich tussen het Kanaal van Gent naar Terneuzen en Philippine. De eigenlijke grens aan de oostelijke zijde wordt gevormd door de spoorlijn voor het goederenvervoer van Terneuzen naar Gent.

De kern heeft een oppervlakte van 49 hectare. Op 1 januari 2024 had Sas van Gent (incl. Zandstraat) 3.921 inwoners, 1.985 mannen en 1.936 vrouwen.

Wijkvereniging De Straete

Vergaderschema

aanvang 19:30 uur in wijkgebouw De Straete. Let op: u moet zich hiervoor vooraf aanmelden! Dit kan telefonisch via 06- 517252199 of stuur een e-mail.

Op de kalender vindt u de vergaderdata van wijkvereniging De Straete.

Contactpersoon: dhr. E.M. D'Haene
Telefoonnummer: 06-51752199
E-mail: edhaene@zeelandnet.nl

Buurt- & dorps- & wijkcentra
  • Wijkgebouw De Straete
Werkzaamheden
  • Actuele werkzaamheden in Zandstraat