Koewacht

Wijkwethouder: Sonja Suij
Wijkcoördinator: Samantha Strooband

 

Koewacht is het centrum van de vlascultuur. In de zomer krijgt het landschap hier prachtig 'vlasblond haar'. Ruim de helft van de Nederlandse vlasproductie komt hier vandaan. In Museum 't Vlasschuurken herleeft de geschiedenis van de vlasbewerking in het decor van een traditionele Zeeuws-Vlaamse zwingelstal. Koewacht heeft een gezellig dorpscentrum met een ambachtelijke middenstand. In het landschap in de omgeving van Koewacht vinden we nog restanten van forten. Ze maken deel uit van de Staats-Spaanse Linies,  cultuurhistorische verdedigingslinies uit de Tachtigjarige Oorlog.

De kern heeft een oppervlakte van 112 hectare. Op 1 januari 2024 had Koewacht 2.613 inwoners, 1.294 mannen en 1.319 vrouwen.

Dorpsraad Koewacht

Vergaderschema

aanvang 19:30 uur in de Vlaschaard

Op de kalender vindt u de vergaderdata van dorpsraad Koewacht.

Contactpersoon: dhr. A. de Waele
Telefoonnummer: 06 - 1115 5751
E-mail: contactformulier dorpsraad
Website: dorpsraad Koewacht

Buurt-, dorps en wijkcentra
  • Gemeenschapscentrum De Vlaschaard
Scholen
  • De Vlaswiek (rooms-katholiek)