Sluiskil

Wijkwethouder: Frank van Hulle
Wijkcoördinator: Elsbeth Verhelst

 

 Het in de Kanaalzone gelegen Sluiskil is een kern met een eigen karakter en veel groene ruimte. De steeds verbrede doorvaart naar Gent heeft zijn sporen getrokken door het dorp, dat met de oude bebouwing een deel van de historie heeft zien verdwijnen en een nieuw centrum heeft gekregen achter de lintbebouwing, die tegenwoordig direct aan het water ligt. Het hart van dit centrum wordt gevormd door een groen plein, waaromheen voorzieningen als winkels en de kerk te vinden zijn. Ook het pontje van Sluiskil dat over het kanaal, naar de fabriek aan de overzijde vaart, is kenmerkend. De kern heeft een oppervlakte van 174 hectare. Op 1 januari 2024 had Sluiskil 2.258 inwoners, 1.182 mannen en 1.076 vrouwen.

Dorpsraad Sluiskil

Vergaderschema

aanvang 19:30 uur in 't Meulengat. Aanmelden voor vragenhalfuurtje via e-mail: dorpsraadsluiskil@gmail.com
openbaar vragenhalfuurtje van 19:30 uur tot 20:00 uur.

Op de kalender vindt u de vergaderdata van dorpsraad Sluiskil.

Contactpersoon: dhr. W. Hartman
Telefoonnummer: 06-10359881
E-mail: dorpsraadsluiskil@gmail.com
Website: http://dorpsraadsluiskil.nl/

Buurt- dorps- & wijkcentra
  • Welzijnsaccommodatie 't Meulengat
Scholen
  • Brede school Het Mozaïek