Sluiskil

Wijkwethouder: Frank van Hulle
Wijkcoördinator: Michelle Witte

 

 Het in de Kanaalzone gelegen Sluiskil is een kern met een eigen karakter en veel groene ruimte. De steeds verbrede doorvaart naar Gent heeft zijn sporen getrokken door het dorp, dat met de oude bebouwing een deel van de historie heeft zien verdwijnen en een nieuw centrum heeft gekregen achter de lintbebouwing, die tegenwoordig direct aan het water ligt. Het hart van dit centrum wordt gevormd door een groen plein, waaromheen voorzieningen als winkels en de kerk te vinden zijn. Ook het pontje van Sluiskil dat over het kanaal, naar de fabriek aan de overzijde vaart, is kenmerkend. De kern heeft een oppervlakte van 174 hectare. Op 1 januari 2020 had Sluiskil 2.244 inwoners, 1.154 mannen en 1.090 vrouwen.

Dorpsraad Sluiskil

Vergaderschema

aanvang 19:30 uur in 't Meulengat
openbaar vragenhalfuurtje van 19:30 uur tot 20:00 uur. Let op: i
n verband met corona zijn deze vergaderingen tot eind 2020 besloten.

20 januari 2020
24 februari 2020
8 juni 2020
13 juli 2020
7 september 2020
12 oktober 2020
16 november 2020
21 december 2020

Contactpersoon: dhr. W. Hartman
Adres: Pierssenspolderstraat 77, 4541 GK SLUISKIL
Telefoonnummer: 06-10359881
E-mail: dorpsraadsluiskil@gmail.com
Website: http://dorpsraadsluiskil.nl/

Buurt- dorps- & wijkcentra
  • Welzijnsaccommodatie 't Meulengat
Scholen
  • Brede school Het Mozaïek