Sluiskil

Wijkwethouder: Frank van Hulle
Wijkcoördinator: Michelle Witte

 

 Het in de Kanaalzone gelegen Sluiskil is een kern met een eigen karakter en veel groene ruimte. De steeds verbrede doorvaart naar Gent heeft zijn sporen getrokken door het dorp, dat met de oude bebouwing een deel van de historie heeft zien verdwijnen en een nieuw centrum heeft gekregen achter de lintbebouwing, die tegenwoordig direct aan het water ligt. Het hart van dit centrum wordt gevormd door een groen plein, waaromheen voorzieningen als winkels en de kerk te vinden zijn. Ook het pontje van Sluiskil dat over het kanaal, naar de fabriek aan de overzijde vaart, is kenmerkend. De kern heeft een oppervlakte van 174 hectare. Op 1 januari 2022 had Sluiskil 2.299 inwoners, 1.184 mannen en 1.115 vrouwen.

Dorpsraad Sluiskil

Vergaderschema

aanvang 19:30 uur in 't Meulengat. Aanmelden voor vragenhalfuurtje via e-mail: dorpsraadsluiskil@gmail.com
openbaar vragenhalfuurtje van 19:30 uur tot 20:00 uur.

25 januari 2022
23 maart 2022
25 mei 2022
13 juli 2022
27 september 2022
1 novemner 2022
7 december 2022

Contactpersoon: dhr. W. Hartman
Adres: Pierssenspolderstraat 77, 4541 GK SLUISKIL
Telefoonnummer: 06-10359881
E-mail: dorpsraadsluiskil@gmail.com
Website: http://dorpsraadsluiskil.nl/

Buurt- dorps- & wijkcentra
  • Welzijnsaccommodatie 't Meulengat
Scholen
  • Brede school Het Mozaïek