Sluiskil

Wijkwethouder: Frank van Hulle
Wijkcoördinator: Michelle Witte

 

 Het in de Kanaalzone gelegen Sluiskil is een kern met een eigen karakter en veel groene ruimte. De steeds verbrede doorvaart naar Gent heeft zijn sporen getrokken door het dorp, dat met de oude bebouwing een deel van de historie heeft zien verdwijnen en een nieuw centrum heeft gekregen achter de lintbebouwing, die tegenwoordig direct aan het water ligt. Het hart van dit centrum wordt gevormd door een groen plein, waaromheen voorzieningen als winkels en de kerk te vinden zijn. Ook het pontje van Sluiskil dat over het kanaal, naar de fabriek aan de overzijde vaart, is kenmerkend. De kern heeft een oppervlakte van 174 hectare. Op 1 januari 2021 had Sluiskil 2.264 inwoners, 1.167 mannen en 1.097 vrouwen.

Dorpsraad Sluiskil

Vergaderschema

aanvang 19:30 uur in 't Meulengat
openbaar vragenhalfuurtje van 19:30 uur tot 20:00 uur. Let op: i
n verband met corona zijn deze vergaderingen tot eind 2020 besloten.

22 maart 2021
10 mei 2021
28 juni 2021
6 september 2021
11 oktober 2021
6 december 2021

Contactpersoon: dhr. W. Hartman
Adres: Pierssenspolderstraat 77, 4541 GK SLUISKIL
Telefoonnummer: 06-10359881
E-mail: dorpsraadsluiskil@gmail.com
Website: http://dorpsraadsluiskil.nl/

Buurt- dorps- & wijkcentra
  • Welzijnsaccommodatie 't Meulengat
Scholen
  • Brede school Het Mozaïek
Werkzaamheden
  • Actuele werkzaamheden in Sluiskil