Werkzaamheden Sluiskil

Vergroenen Kerkplein.

We hebben Aannemingsbedrijf EVS opdracht gegeven om het Kerkplein te ‘vergroenen’. We gaan een deel van de verharding verwijderen en groen toevoegen. Vergroenen draagt bij aan de verbetering van de leefomgeving.   

Wat we gaan doen.

Brede stroken langs de Nieuwekerkstraat, de Baljuwlaan en Groenoord breken we op. De verharding en het zandpakket verwijderen we waarna we deze gedeelten aanvullen met grond.
Op het parkeerterrein passen we in het middendeel de doorgang aan. Ook hier verwijderen we een kleine strook bestrating die we vervangen door een groenstrook.
Na de grondaanvulling zaaien we het terrein in met gras en brengen we beplanting met een aantal bomen aan.

Kerkplein Sluiskil

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

 

Reiniging en inspectie riolering 2024.

Jaarlijks reinigen en inspecteren we een groot aantal riolen. Voor 2024 zal dit zijn in Sluiskil.

Planning en uitvoering.

Totaal reinigen en inspecteren we 40 km hoofdriolering. De diameters variëren van 200 mm tot en met 1500 mm. Van deze 40 km reinigt ons team Stadsservice circa 25 km, de resterende kilometers worden door de aannemer gedaan die de inspecties uitvoert.
M.J. Oomen Leidingtechniek BV voert de inspectiewerkzaamheden uit. Maandag 11 december zijn ze gestart. Volgens planning zullen de werkzaamheden tot 22 maart  2024 duren.
Het werk is gezamenlijk met de gemeenten Hulst en Sluis aanbesteed. Ook in die gemeenten gaat M.J. Oomen aan de slag.

Reinigen en inspecteren.

Het reinigen gebeurt door een spoelwagen die onder hoge druk water in het riool spuit. Het spoelwater en los gespoten vuil wordt hierna opgezogen door dezelfde wagen. Na de reiniging rijdt een mobiele camera, bestuurt vanuit de inspectiewagen, door het riool om de staat ervan vast te leggen. We kunnen daarna beoordelen of onderhoudsmaatregelen op korte of langere termijn nodig zijn.

Reinigingswagen

 

Te nemen maatregelen.

Tijdens de werkzaamheden ontstaan grote drukverschillen in de hoofdriolering. Indien er niet of onvoldoende ontluchting in het rioolsysteem van de woning aanwezig is, kan het voorkomen dat stanksloten (sifons) leeg getrokken worden. Hierdoor kan mogelijk enige stankoverlast in de woning ontstaan. Dit is te verhelpen door na de werkzaamheden alle waterkranen even open te draaien. Ook is het mogelijk dat door overdruk tijdelijk enig rioolwater naar de panden terugstroomt. Het is daarom verstandig om gedurende de reinigingswerkzaamheden het toiletdeksel gesloten te houden.
Bewoners en belanghebbenden waar we op het perceel moeten zijn krijgen tijdig een infobrief over de werkzaamheden en het tijdstip waarop deze worden uitgevoerd.

Verkeershinder.

De spoelwagen en inspectiewagen stellen zich boven de inspectieputten van het riool op. Omdat deze bijna altijd midden in de straat liggen zal mogelijk enige verkeershinder ontstaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD