Werkzaamheden Sluiskil

Vernieuwen en aanpassen kabels- en leidingen Bosjesweg.

In opdracht van DNWG vernieuwt aannemingsbedrijf Baas B.V. kabels en leidingen in de Bosjesweg te Sluiskil. Het betreft het gedeelte van nummer 8 tot en met nummer 99. Ook in het gedeelte Louisastraat tussen de Bosjesweg en Groenoord voeren ze werkzaamheden uit.

Het betreft de vernieuwing van de waterleiding, gasleiding en elektrakabel. Ook sommige aansluitingen van water- en elektra vernieuwt Baas B.V. tot in de woningen. In het genoemde gedeelte Louisastraat vernieuwen ze de gasleiding en verwijderen ze een waterleiding.  
Gelijktijdig met dit werk laat gemeente in beide trottoirs een drainageleiding aanleggen. Zo maken we werk met werk. De drainage leggen we aan vanwege de hoge grondwaterstanden en de klachten die we hierover ontvangen. Na uitvoering van het kabel – en leidingwerk brengen we nieuwe betontegels aan in de trottoirs.   

Bosjesweg Sluiskil

De Bosjesweg sluiten we geheel af tijdens de werkzaamheden. Het werk wordt in 3 fasen uitgevoerd om de bereikbaarheid van de woningen zo veel mogelijk te waarborgen. Gestart wordt vanaf de Vogelschorstraat. De werkzaamheden duren volgens planning tot eind maart 2022.

Heeft u vragen over het kabel- en leidingwerk dan kunt u contact opnemen met de heer G. Kramer van DNWG via het Front Office (0113 741100).  Contactpersoon namens gemeente is de heer S. Krugmann (14 0115).