Werkzaamheden Sluiskil

Asfaltonderhoud 2022.

Aannemingsbedrijf KWS voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspectie is gebleken dat we een aantal wegen, voet- en fietspaden moeten reconstrueren. Voor Sluiskil gaan we aan de slag in het dorpspark.


Wandelpad dorpspark

Een gedeelte van het wandelpad gaan we opknappen. Het pad ligt deels door wortelopdruk ongelijk. We frezen de bestaande verharding door, egaliseren deze verharding en brengen een dubbele slijtlaag aan.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het pad geheel af.
De werkzaamheden voeren we 21, 22 en 23 september 2022 uit.

Contact

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer B. Krugmann van ons team Techniek (14 0115).

 

Vernieuwen en aanpassen kabels- en leidingen Bosjesweg.

In opdracht van DNWG vernieuwt aannemingsbedrijf Baas B.V. kabels en leidingen in de Bosjesweg te Sluiskil. Het betreft het gedeelte van nummer 8 tot en met nummer 99. Ook in het gedeelte Louisastraat tussen de Bosjesweg en Groenoord voeren ze werkzaamheden uit.

Het betreft de vernieuwing van de waterleiding, gasleiding en elektrakabel. Ook sommige aansluitingen van water- en elektra vernieuwt Baas B.V. tot in de woningen. In het genoemde gedeelte Louisastraat vernieuwen ze de gasleiding en verwijderen ze een waterleiding.  
Gelijktijdig met dit werk laat gemeente in beide trottoirs een drainageleiding aanleggen. Zo maken we werk met werk. De drainage leggen we aan vanwege de hoge grondwaterstanden en de klachten die we hierover ontvangen. Na uitvoering van het kabel – en leidingwerk brengen we nieuwe betontegels aan in de trottoirs.   

Bosjesweg Sluiskil

De Bosjesweg sluiten we geheel af tijdens de werkzaamheden. Het werk wordt in 3 fasen uitgevoerd om de bereikbaarheid van de woningen zo veel mogelijk te waarborgen.

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD