Werkzaamheden Sluiskil

Rioolwerk Piet Heinstraat.

We gaan rioolwerkzaamheden uitvoeren in de Piet Heinstraat te Sluiskil. De riolering is dringend aan vervanging toe.

Uit te voeren werkzaamheden.
De bestaande riolering wordt vervangen door een nieuw pvc riool. Ook in het gedeelte Dwarsstraat tussen de Piet Heinstraat en de Leidinglaan vernieuwen we de riolering. We sluiten aan in de kruisingen met de Havenstraat en Leidinglaan. Huisaansluitingen vernieuwen we tot aan de perceelsgrens. Kolken worden vervangen en opnieuw aangesloten. Tevens verwijderen we een vervallen riool in de groenstrook tussen de Havenstraat en Dwarsstraat.
Na aanpassing van de riolering brengen we een nieuwe fundering aan onder de rijbaan. Nieuwe trottoirtegels met banden brengen we aan. Het deel van de straat tussen huisnummer 47 en 61 verwijderen we. Dit deel wordt aangevuld met grond, geëgaliseerd en ingezaaid. Bij huisnummer 61 leggen we de parkeerplaatsen opnieuw aan. De rijbaan wordt tenslotte voorzien van een asfaltconstructie.

rioolonderhoud

Planning en verkeersmaatregelen.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd door aannemingsbedrijf H4A Infratechniek. De planning is van 16 augustus tot en met 18 oktober 2019, afhankelijk van de weersgesteldhied en onvoorziene omstandigheden.
De Piet Heinstraat sluiten we geheel af voor alle verkeer. Ook de kruispunten met de Leidinglaan en Havenstraat worden tijdelijk afgesloten.

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.